Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Najnowsze wiadomości
Zdjęcie
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Usuwania Azbestu z terenu Miasta Kościerzyna. Informujemy mieszkańców miasta, iż przyjmujemy wnioski o dofinansowanie działań związanych z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Kościerzyna (budynki mieszkalne lub gospodarcze) stanowiące własność osób fizycznych lub wspólnot mieszkaniowych nie prowadzących w tych obiektach działalności gospodarczej.
Zdjęcie
Szanowni Państwo, wzorem lat ubiegłych również w tym roku samorząd miejski obejmie patronat nad kolejną edycją akcji „Miasto za pół ceny”. W roku bieżący akcja odbędzie się w dniach 10-11.03.2018 r. oraz 6-7.10.2018 r. Ze swojej strony deklarujemy wsparcie promocyjne akcji obejmujące m. in. plakaty, strony internetowe, facebook, aplikację mobilną, kampanię radiową oraz oznakowanie podmiotów jednoznacznie je identyfikujących jako uczestników.
Zdjęcie
Szanowni Państwo, poniżej podajemy link, pod którym każdy na bieżąco może sprawdzać stan jakości powietrza w naszym mieście i nie tylko.
Zdjęcie
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.) informuje, iż w dniu 14.02.2018 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta KASZUBSKIEGO INSTYTUTU ROIZWOJU na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Razem raźniej!”.
 2018-02-22 08:07:44
Zdjęcie
Kościerski Dom Kultury im. J. Wybickiego zaprasza szkoły na zorganizowane warsztaty "Jastrowe".
Zdjęcie
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.) informuje, iż w dniu 14 lutego 2018 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta KOŚCIERSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Mistrzowie Polski Północnej Shinkyokushin Polskiej Federacji Kyokushin”.
Zdjęcie
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II ustny ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Zdjęcie
Burmistrz Miasta w Kościerzynie informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Kursy dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów”.
Zdjęcie
Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone prezentacji założeń programu oraz szczegółowym zasadom udziału w konkursie „SIEĆ KULTURY 2018” na oddolne, regionalne inicjatywy z zakresu edukacji i kultury. Spotkanie odbędzie się 20 lutego 2018 roku w Kościerskim Domu Kultury (ul. Długa 31) o godz. 15.00
Stronę odwiedzono 1564679 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget