Strona z portalu

  / Urząd / Kościerska Karta Dużej Rodziny
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

Kościerski Samorząd Uchwałą Nr LV/405/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 października 2013 r. przyjął i wprowadził na terenie Miasta Kościerzyna Program wspierający rodziny wielodzietne pn. KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU

 • Rodzina wielodzietna mieszkająca w mieście Kościerzyna, w której jest na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci w wieku  do 18 roku życia, lub 24 roku życia – uczące się.
 • Wszystkie dzieci i przynajmniej jeden rodzic muszą stale zamieszkiwać miasto Kościerzyna.
 • Karta obejmuje również członków rodzin zastępczych.

JAK UZYSKAĆ KARTY DUŻEJ RODZINY

 • Należy złożyć wniosek o wydanie Kart w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna
 • Dołączyć niezbędne załączniki:
  - dzieci powyżej 18 roku życia uczące się – kserokopie legitymacji lub zaświadczenia o nauce ze szkoły średniej / uczelni wyższej potwierdzające kontynuację nauki;
  - kserokopia prawomocnego orzeczenia/postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego – dotyczy jedynie rodzin zastępczych;

INFORMACJE DOTYCZĄCE KARTY DUŻEJ RODZINY

 • Po złożeniu i weryfikacji kompletnego Wniosku, Karty zostaną wydane wszystkim uprawnionym członkom rodziny, a osobą upoważnioną do ich odbioru jest wnioskodawca.
 • Karta jest ważna jedynie z dokumentem tożsamości użytkownika lub rodzica/opiekuna prawnego.
 • Kartę należy przedłużać co roku.
 • Na karcie znajdą się: imię i nazwisko osoby uprawnionej, numer karty, data ważności w formie hologramu.

JAKIE UPRAWNIENIA DAJE KARTA DUŻEJ RODZINY

Kościerska Karta uprawnia do zakupu biletów wstępu ze zniżką do następujących obiektów:

 1. "AQUA Centrum” Kaszubskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne, ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna; – 50% zniżki przysługuje przy zakupie biletu wstępu na pływalnię, fitness, siłownię. Dopłaty za przekroczony czas oraz za usługi inne niż wymienione powyżej uiszczane przy wyjściu objęte są 100% płatnością.
 2. Kino „REMUS”, ul. 3 Maja 9, 83- 400 Kościerzyna – wejście na seanse filmowe – 50% zniżki,
 3. Lodowisko sezonowe przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1, ul. M.C. Skłodowskiej 19, 83-400 Kościerzyna, prowadzone przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  w Kościerzynie – wejście na lodowisko i wypożyczenie łyżew – 50% zniżki,.
 4. Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dr. Jerzego Knyby w Kościerzynie ul. Rynek 9 i wszystkich oddziałów wchodzących w skład Muzeum - 100 % zniżki od obowiązującej ceny biletów.

ZNIŻKI OFEROWANE PRZEZ PARTNERÓW KOŚCIERSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY - KLIKNIJ TUTAJ


JAK ZOSTAĆ PARTNEREM KOŚCIERSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY

Firmy, które chciałyby zostać partnerami Karty, powinny złożyć do Urzędu Miasta wypełniony Wniosek o przystąpienie do Programu Kościerska Karta Dużej Rodziny, w którym zobowiązują się do udzielania zniżek w określonej wysokości dla posiadaczy Karty, w zaproponowanym terminie lub bezterminowo. Następnie zostanie podpisane z przyszłym Partnerem porozumienie o współpracy.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY LUB ZNISZCZENIA KARTY

Właściciel Karty lub przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun) jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Urząd Miasta Kościerzyna. Chcą korzystać z Programu należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty, który wydawany jest po uiszczeniu opłaty 10 zł w Kasie Urzędu Miasta Kościerzyna. (Wniosek o wydanie duplikatu Kościerskiej Karty Dużej Rodziny).

PRZEDŁUŻENIE KARTY DUŻEJ RODZINY

 1. Posiadacz Kościerskiej Karty Dużej Rodziny zobowiązany jest do złożenia Wniosek o przedłużenie ważności Kościerskiej Karty Dużej Rodziny. Można to zrobić już od 1 grudnia.
 2. W tym celu należy przyjść wraz z Kartami oraz dokumentami tożsamości rodziców lub opiekunów oraz aktualnymi legitymacjami szkolnymi i studenckimi do Biura Obsługi Mieszkańca.
 3. Rozpatrywane będą wnioski tylko z kompletem wymaganych i ważnych na kolejny rok dokumentów. Jeżeli w załączonych do wniosku o przedłużenie Karty dokumentach występować będą różnice w danych osobowych lub adresowych, Urząd Miasta Kościerzyna może, w celu weryfikacji danych, przedłużyć okres rozpatrzenia wniosku do jednego miesiąca.
 4. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku na Karty zostanie naklejony hologram
  z nadrukowanym kolejnym rokiem ważności.
 5. Jeśli co najmniej jedna z Kart okaże się nieczytelna lub zgubiona wnioskodawca musi złożyć wniosek o przedłużenie wszystkich Kart w siedzibie Urzędu, gdzie jednocześnie po uprzednim opłaceniu kwoty 10 zł otrzyma duplikat karty nieczytelnej lub zagubionej.

Do pobrania:

Dla mieszkańców:

Wniosek o wydanie Kościerskiej Karty Dużej Rodziny

Wniosek o wydanie duplikatu Kościerskiej Karty Dużej Rodziny

Wniosek o przedłużenie ważności Kościerskiej Karty Dużej Rodziny

Dla Parterów Programu:

Wniosek o przystąpienie do Programu Kościerska Karta Dużej Rodziny

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 21466 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget