Strona z portalu

  / Urząd / Kościerska Karta Dużej Rodziny
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

Kościerski Samorząd Uchwałą Nr LV/405/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 października 2013 r. przyjął i wprowadził na terenie Miasta Kościerzyna Program wspierający rodziny wielodzietne pn. KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU

 • Rodzina wielodzietna mieszkająca w mieście Kościerzyna, w której jest na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci w wieku  do 18 roku życia, lub 24 roku życia – uczące się.
 • Wszystkie dzieci i przynajmniej jeden rodzic muszą stale zamieszkiwać miasto Kościerzyna.
 • Karta obejmuje również członków rodzin zastępczych.

JAK UZYSKAĆ KARTY DUŻEJ RODZINY

 • Należy złożyć wniosek o wydanie Kart w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna
 • Dołączyć niezbędne załączniki:
  - dzieci powyżej 18 roku życia uczące się – kserokopie legitymacji lub zaświadczenia o nauce ze szkoły średniej / uczelni wyższej potwierdzające kontynuację nauki;
  - kserokopia prawomocnego orzeczenia/postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego – dotyczy jedynie rodzin zastępczych;

INFORMACJE DOTYCZĄCE KARTY DUŻEJ RODZINY

 • Po złożeniu i weryfikacji kompletnego Wniosku, Karty zostaną wydane wszystkim uprawnionym członkom rodziny, a osobą upoważnioną do ich odbioru jest wnioskodawca.
 • Karta jest ważna jedynie z dokumentem tożsamości użytkownika lub rodzica/opiekuna prawnego.
 • Kartę należy przedłużać co roku.
 • Na karcie znajdą się: imię i nazwisko osoby uprawnionej, numer karty, data ważności w formie hologramu.

JAKIE UPRAWNIENIA DAJE KARTA DUŻEJ RODZINY

Kościerska Karta uprawnia do zakupu biletów wstępu ze zniżką do następujących obiektów:

 1. "AQUA Centrum” Kaszubskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne, ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna; – 50% zniżki przysługuje przy zakupie biletu wstępu na pływalnię, fitness, siłownię. Dopłaty za przekroczony czas oraz za usługi inne niż wymienione powyżej uiszczane przy wyjściu objęte są 100% płatnością.
 2. Kino „REMUS”, ul. 3 Maja 9, 83- 400 Kościerzyna – wejście na seanse filmowe – 50% zniżki,
 3. Lodowisko sezonowe przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1, ul. M.C. Skłodowskiej 19, 83-400 Kościerzyna, prowadzone przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  w Kościerzynie – wejście na lodowisko i wypożyczenie łyżew – 50% zniżki,.
 4. Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dr. Jerzego Knyby w Kościerzynie ul. Rynek 9 i wszystkich oddziałów wchodzących w skład Muzeum - 100 % zniżki od obowiązującej ceny biletów.

ZNIŻKI OFEROWANE PRZEZ PARTNERÓW KOŚCIERSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY

 

 


JAK ZOSTAĆ PARTNEREM KOŚCIERSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY

Firmy, które chciałyby zostać partnerami Karty, powinny złożyć do Urzędu Miasta wypełniony Wniosek o przystąpienie do Programu Kościerska Karta Dużej Rodziny, w którym zobowiązują się do udzielania zniżek w określonej wysokości dla posiadaczy Karty, w zaproponowanym terminie lub bezterminowo. Następnie zostanie podpisane z przyszłym Partnerem porozumienie o współpracy.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY LUB ZNISZCZENIA KARTY

Właściciel Karty lub przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun) jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Urząd Miasta Kościerzyna. Chcą korzystać z Programu należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty, który wydawany jest po uiszczeniu opłaty 10 zł w Kasie Urzędu Miasta Kościerzyna. (Wniosek o wydanie duplikatu Kościerskiej Karty Dużej Rodziny).

PRZEDŁUŻENIE KARTY DUŻEJ RODZINY

 1. Posiadacz Kościerskiej Karty Dużej Rodziny zobowiązany jest do złożenia Wniosek o przedłużenie ważności Kościerskiej Karty Dużej Rodziny. Można to zrobić już od 1 grudnia.
 2. W tym celu należy przyjść wraz z Kartami oraz dokumentami tożsamości rodziców lub opiekunów oraz aktualnymi legitymacjami szkolnymi i studenckimi do Biura Obsługi Mieszkańca.
 3. Rozpatrywane będą wnioski tylko z kompletem wymaganych i ważnych na kolejny rok dokumentów. Jeżeli w załączonych do wniosku o przedłużenie Karty dokumentach występować będą różnice w danych osobowych lub adresowych, Urząd Miasta Kościerzyna może, w celu weryfikacji danych, przedłużyć okres rozpatrzenia wniosku do jednego miesiąca.
 4. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku na Karty zostanie naklejony hologram
  z nadrukowanym kolejnym rokiem ważności.
 5. Jeśli co najmniej jedna z Kart okaże się nieczytelna lub zgubiona wnioskodawca musi złożyć wniosek o przedłużenie wszystkich Kart w siedzibie Urzędu, gdzie jednocześnie po uprzednim opłaceniu kwoty 10 zł otrzyma duplikat karty nieczytelnej lub zagubionej.

Do pobrania:

Dla mieszkańców:

Wniosek o wydanie Kościerskiej Karty Dużej Rodziny

Wniosek o wydanie duplikatu Kościerskiej Karty Dużej Rodziny

Wniosek o przedłużenie ważności Kościerskiej Karty Dużej Rodziny

Dla Parterów Programu:

Wniosek o przystąpienie do Programu Kościerska Karta Dużej Rodziny

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 19709 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget