Strona z portalu

  / Aktualności / Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu - asystenta koordynatora projektu
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu - asystenta koordynatora projektu
Zdjęcie
Burmistrz Miasta Kościerzyna unieważnia Konkurs w celu wyboru usługodawcy – asystenta koordynatora projektu "Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno - kosztorysowej"

Powodem unieważnienia konkursu jest konieczność wyłonienia osoby asystenta koordynatora w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
Strona: 1 
Stronę odwiedzono 4261 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget