Strona z portalu

  / Jednostki / Biuro Obsługi Placówek Oświatowych / Rekrutacja do przedszkoli i szkół
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

Dziś rozpoczyna się nabór kandydatów do Przedszkola Samorządowego nr 7 oraz do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kościerzyna. W roku szkolnym 2014/2015 zmieniły się zasady rekrutacji.  Dzieci, które chodzą do wybranego przedszkola, mają prawo do kontynuowania pobytu w tym samym przedszkolu. Wystarczyło, że rodzice złożyli odpowiednie deklaracje.  Od dzisiaj do 31 marca wnioski o przyjęcie do przedszkola oraz oddziału przedszkolnego i klasy 1 w szkole podstawowej mogą składać rodzice dzieci, które zaczynają naukę w przedszkolu oraz szkole. 

Przedszkola oraz oddziały przedszkolne                                                        

 • Ø Edukacją w przedszkolu samorządowym objęte są dzieci trzy-cztero-pięcioletnie oraz dzieci sześcioletnie.
 • Ø Edukacją w oddziałach  przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych  objęte są dzieci pięcioletnie oraz sześcioletnie, które nie rozpoczęły nauki w klasie pierwszej.
 • Dzieci sześcioletnie urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. mogą kontynuować edukację przedszkolną w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  lub zgodnie z decyzją rodziców rozpocząć naukę w klasie pierwszej. 
 • Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2009 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się
  z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy pięć lat.
 • Wszystkie dzieci pięcioletnie oraz sześcioletnie urodzone w II połowie 2008 roku, które będą realizowały przygotowanie przedszkolne mają zapewnione miejsca w przedszkolach lub  oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka. W przypadku większej liczby dzieci zgłoszonych do przyjęcia niż liczba przygotowanych miejsc przeprowadzane będzie  się postępowanie rekrutacyjne.

Klasy I w szkołach podstawowych

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I w szkołach podstawowych biorą udział:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2007),
 • dzieci 6 letnie (urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r),
 • na wniosek rodziców dzieci 6 letnie (urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008r).
  • Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia,
  • W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej mogą brać udział kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły – w tym spoza Kościerzyny.

Postępowanie rekrutacyjne do samorządowego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych  i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 będzie  prowadzone przez komisje rekrutacyjne w poszczególnych placówkach.

Informacje o zasadach postępowania, kryteriach przyjęć, terminach rekrutacji  oraz druki wniosków są dostępne na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Szkoła Podstawowa nr 1: http://sp1kna.szkolnastrona.pl/

Szkoła Podstawowa nr 2: http://sp2kna.edupage.org/

Zespół Szkół Publicznych nr 1: http://zsp1koscierzyna.pl/

Przedszkole Samorządowe nr 7 - Zespół Szkół Publicznych nr 2: http://zsp1koscierzyna.pl/

Zespół Szkół Publicznych nr 3: http://www.zsp3koscierzyna.szkolnastrona.pl/

 

  

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 7855 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget