Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Lista wszystkich aktualności
2018-10-19 21:38:20
Kościerzyna jest jednym z miejsc, do którego zawitała ekipa Telewizji Polskiej ze swoim najnowszym cyklem „Ukryte skarby”. Zachęcamy do obejrzenia reportażu.
Zdjęcie
2018-10-19 13:58:37
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Skład, druk i dostarczenie Biuletynu Informacyjnego Gminy Miejskiej Kościerzyna” .
Zdjęcie
2018-10-19 13:15:22
Spróbujemy troszkę przybliżyć Państwu podstawowe uwarunkowania dotyczące okresu 2014-2018, decydujące o skali dochodów, wydatków i pozyskanych środkach z Unii Europejskiej przez Kościerzynę, a które zinterpretowano w „Podsumowaniu kadencji 2014-2018” na portalu koscierski.info. Okres ten to przede wszystkim czas, w którym kończono realizację i rozliczanie projektów, na które Kościerzyna pozyskała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w latach 2007-2013.
Zdjęcie
2018-10-19 12:47:33
UWAGA PASAŻEROWIE! Dotyczy Komunikacji Miejskiej w Kościerzynie. W związku z obchodami Dnia Wszystkich Świętych następują zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej.
Zdjęcie
2018-10-18 11:35:49
Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.788 z późn zm.) Burmistrz Miasta Kościerzyna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Kościerzyna w dniach od 29 października 2018 r. do 27 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna, pokój nr 54 III piętro, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 14.00.
Zdjęcie
2018-10-18 08:10:27
Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Dostarczenie przenośnego sprzętu komputerowego" w ramach projektu "Ja w internecie", po dokonaniu, na podstawie kryteriów zamieszczonych w ogłoszeniu, oceny złożonych propozycji cenowych , wybrano firmę COM Michał Karczewski, 03-343 Warszawa, ul. Rembielińska 3/8 z ceną brutto 15.773,73 zł.
Zdjęcie
2018-10-17 13:48:47
Zapraszamy na uroczystą sesję Rady Miasta Kościerzyna, która odbędzie się dnia 24 października 2018 r. /środa/ o godz. 14:00 w sali obrad Rady Miasta Kościerzyna
Zdjęcie
2018-10-17 11:35:10
Jesteśmy skuteczni w pozyskiwaniu i wydawaniu środków unijnych, co potwierdza ranking wykorzystania środków europejskich przez samorządy w latach 2014-2017, przeprowadzony przez analityków Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Osiągnięta w tym okresie przez nasze Miasto wartość wydatków unijnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca dała Kościerzynie 4 miejsce wśród miast powiatowych w województwie pomorskim, po Lęborku, Człuchowie i Starogardzie Gdańskim oraz równocześnie 65 miejsce wśród 262 miast powiatowych objętych badaniem „Wspólnoty”. Ranking miał na celu ocenę stopnia wykorzystania przez samorządy różnych szczebli środków unijnych na cele inwestycyjne w latach 2014-2017. Kościerzyna z kwotą wydatków 397,70 zł inwestycyjnych na jednego mieszkańca osiągnęła wysoką 65 pozycję wśród miast powiatowych o najwyższych wydatkach ze środków UE w latach 2014–2017.
Zdjęcie
2018-10-16 15:14:04
W dniu 16.10.2018r. podpisano Umowę o dofinansowanie projektu „Siódemka dla wszystkich - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie”, w ramach którego utworzonych zostanie 50 nowych miejsc przedszkolnych. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zakłada utworzenie 2 nowych grup przedszkolnych.
Zdjęcie
Stronę odwiedzono 584477 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget