Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Lista wszystkich aktualności
2020-05-13 12:13:39
W poniedziałek, po ponad miesięcznej przerwie uruchomiono część miejskich przedszkoli. Po decyzji rządu o możliwości otwarcia przedszkoli, poprosiliśmy rodziców o informację, czy są tym zainteresowani. Deklarację o chęci powrotu dzieci do przedszkola zgłosiło około 10 procent rodziców.
Zdjęcie
2020-05-13 07:30:00
W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku kolejnej edycji konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” Gmina Miejska Kościerzyna informuje, iż tylko wnioski złożone do 10 czerwca 2020 zostaną zakwalifikowane do realizacji w bieżącym roku. Wnioski złożone po ww. terminie realizowane będą w 2021 roku.
Zdjęcie
2020-05-12 12:49:57
Miasto Kościerzyna ma szansę zdobyć kolejne rządowe dofinansowanie w wysokości, aż 125.000,00 złotych na zakup sprzętu komputerowego dla miejskich placówek oświatowych. Zamknięcie szkół przez pandemię koronawirusa na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów. Nauczyciele korzystają z różnych komunikatorów, platform internetowych czy dziennika elektronicznego. Szkoły stopniowo „porządkują” zdalną naukę, tworząc jednolity system w obrębie danej placówki. Korzystają z platformy Microsoft Teams oraz platformy Classroom i pozostałych narzędzi Google Suite.
Zdjęcie
2020-05-08 13:21:26
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego w Kościerzynie ogłasza nabór kandydatów na rok szkolny 2020/21. Szkoła kształci dzieci i młodzież w dwóch cyklach nauczania: 6- letnim i 4-letnim. Zapraszamy dzieci i młodzież od 6 do 16 roku życia.
Zdjęcie
2020-05-08 07:37:59
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie w 2020. Termin składania ofert: 28 maja 2020 rok.
Zdjęcie
2020-05-05 10:12:01
„Osobisty plan awaryjny” to poradnik przygotowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami z Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka, Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ.
Zdjęcie
2020-05-04 11:19:33
Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka składamy wszystkim funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz Druhnom i Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej serdeczne podziękowania za ofiarną służbę dla naszego bezpieczeństwa. Życzymy wytrwałości i sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Niech św. Florian czuwa nad Wami, abyście z każdej akcji wracali cali i zdrowi do swoich rodzin. Przewodnicząca Rady Miasta - Helena Kaszubowska - Nitz oraz Burmistrz Miasta Kościerzyna - Michał Majewski.
Zdjęcie
2020-04-30 14:26:58
W środę rząd zezwolił na otwarcie przedszkoli od dnia 6 maja br. Z uwagi na bardzo krótki termin na przygotowanie placówek na otwarcie i brak jednoznacznie określonych wymagań sanitarnych, nie widzimy możliwości powrotu dzieci do przedszkoli od 6 maja.
Zdjęcie
2020-04-30 11:39:11
Zbliżają się święta narodowe: Dzień Flagi (2 maja) oraz rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku ze względu na epidemię nie będzie tradycyjnych obchodów. Zachęcamy do wywieszenia flag państwowych i miejskich.
Zdjęcie
Stronę odwiedzono 929297 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget