Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Lista wszystkich aktualności
2020-05-08 07:37:59
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie w 2020. Termin składania ofert: 28 maja 2020 rok.
Zdjęcie
2020-05-05 10:12:01
„Osobisty plan awaryjny” to poradnik przygotowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami z Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka, Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ.
Zdjęcie
2020-05-04 11:19:33
Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka składamy wszystkim funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz Druhnom i Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej serdeczne podziękowania za ofiarną służbę dla naszego bezpieczeństwa. Życzymy wytrwałości i sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Niech św. Florian czuwa nad Wami, abyście z każdej akcji wracali cali i zdrowi do swoich rodzin. Przewodnicząca Rady Miasta - Helena Kaszubowska - Nitz oraz Burmistrz Miasta Kościerzyna - Michał Majewski.
Zdjęcie
2020-04-30 14:26:58
W środę rząd zezwolił na otwarcie przedszkoli od dnia 6 maja br. Z uwagi na bardzo krótki termin na przygotowanie placówek na otwarcie i brak jednoznacznie określonych wymagań sanitarnych, nie widzimy możliwości powrotu dzieci do przedszkoli od 6 maja.
Zdjęcie
2020-04-30 11:39:11
Zbliżają się święta narodowe: Dzień Flagi (2 maja) oraz rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku ze względu na epidemię nie będzie tradycyjnych obchodów. Zachęcamy do wywieszenia flag państwowych i miejskich.
Zdjęcie
2020-04-30 11:29:11
W laboratorium Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie jest już niezbędna aparatura diagnostyczna i testy wykrywające SARS CoV-2, a personel jest po przeszkoleniu. Placówka czeka tylko na wpisanie przez Ministerstwo Zdrowia na listę ośrodków diagnostycznych COVID-19. Wtedy będzie mogła rozpocząć badania w kierunku koronawirusa.
Zdjęcie
2020-04-29 13:35:39
W związku z sytuacją dotyczącą COVID 19 oraz wpisaniem Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. na listę szpitali zakwalifikowanych do przekształcenia w szpital zakaźny informuje się, że wszystkie dyżury przypisane Aptece "Dr. Max" ul. Piechowskiego 36 w Kościerzynie (Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie) od dnia 20.03.2020 r. do odwołania - pełnić będzie Apteka "Dr. Max" ul. Mickiewicza 2 w Kościerzynie (powyższe znajduje odzwierciedlenie w załączonym poniżej harmonogramie dyżurów aptek).
Zdjęcie
2020-04-29 10:49:33
Samorząd Województwa Pomorskiego zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób polegającego na dofinansowaniu działań organizacji pozarządowych, które podejmują działania pomocowe na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców województwa pomorskiego, osób które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych (zdrowotnych, ekonomicznych, socjalno-bytowych i.in.) spowodowanych epidemią COVID-19
Zdjęcie
2020-04-29 10:43:59
Powiat Kościerski, za pomocą Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie, realizuje aktualnie 4 zadania na rzecz wsparcia pracodawców oraz przedsiębiorców z terenu Powiatu Kościerskiego, które przewidziano w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).
Zdjęcie
Stronę odwiedzono 931914 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget