Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Lista wszystkich aktualności
2020-01-03 08:02:08
Potrzebujesz porady prawnika? Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej. Krąg osób, które mogą z takiej pomocy skorzystać jest bardzo szeroki. Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 1 stycznia 2019 r. przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Zdjęcie
2019-12-31 11:21:33
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kościerskiego oraz harmonogram dyżurów aptek na terenie Kościerzyny na rok 2020.
Zdjęcie
2019-12-23 07:55:55
Radując się z przeżywania kolejnych Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Państwu spokoju, zdrowia i uśmiechu oraz błogosławieństwa Bożej Dzieciny, a na nadchodzący Nowy Rok 2020, w którym będziemy obchodzić 100-lecie powrotu Kościerzyny do Macierzy – wszelkiej pomyślności oraz realizacji postawionych sobie celów.
Zdjęcie
2019-12-20 14:53:47
Drodzy mieszkańcy, w końcówce 2019 roku, chcemy się z Państwem podzielić naszym kolejnym sukcesem, sukcesem dla wszystkich mieszkańców naszego regionu. W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta Pan Michał Majewski podpisał Porozumienie z PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Warszawie reprezentowane przez Panów: Andrzeja Osipów – Dyrektora Regionu Północnego PKP PLK oraz Jarosława Wałaszewskiego – Zastępcę Dyrektora Regionu Północnego PKP PLK, przy udziale Pani Aleksandry Merchel-Koter Dyrektor Kontraktu oraz Pana Tomasza Nadolnego Zastępcę Burmistrza. Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie budowy przejścia podziemnego dla pieszych pod torami w Kościerzynie.
Zdjęcie
2019-12-20 11:38:12
W dniu 12 grudnia 2019 r. Gmina Miejska Kościerzyna nabyła od Polskich Kolei Państwowych S. A. z siedzibą w Warszawie nieruchomości przeznaczone pod budowę parkingu oraz ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej”.
Zdjęcie
2019-12-19 14:59:31
W dniu 15 grudnia na rynku miasta odbyła się impreza, pn. Wspólne kolędowanie oraz kaszubskie zwyczaje adwentowe. W programie: kiermasz świąteczny, kolędy i pastorałki w wykonaniu „Armii Jezusa”, I Przegląd Zespołów Kolędniczych „Gwiżdże Kaszubskie” z Nowego Klincza, Wielkiego Podlesia, Łubiany, Kalisk i Kornego, poczęstunek świąteczny, wspólne śpiewanie kolęd z Kościerskim Chórem Żeńskim, świąteczna zagroda dla najmłodszych.
Zdjęcie
2019-12-19 12:24:46
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kościerzyna na lata 2014 – 2020 przyjęta uchwałą Nr LIX/449/14 Rady Miasta Kościerzyna w dniu 29 stycznia 2014 r. jest dokumentem, którego założenia są realizowane w Kościerzynie od chwili jej przyjęcia. Dokument ten stanowi też rozszerzenie i kontynuację zadań określonych we wcześniej obowiązującej Strategii Polityki Społecznej w Mieście Kościerzyna na lata 2005 – 2013.
Zdjęcie
2019-12-19 12:08:15
Urząd Miasta w Kościerzynie został uhonorowany Medalem 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Przyznano go Miastu za długoletnie, efektywne wspieranie PCK, a w imieniu Urzędu medal odebrał Burmistrz Michał Majewski.
Zdjęcie
2019-12-18 16:02:38
Z przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym podczas posiedzenia XX Sesji Rady Miasta Kościerzyna, kościerscy Radni przyjęli uchwałę dotyczącą budżetu Miasta na 2020 rok. Planowane na przyszły rok wydatki związane z obsługą bieżącą i majątkową Miasta zamykają się kwotą 137.179.047 zł, planowane dochody natomiast wyniosą 136.412.030 zł.
Zdjęcie
Stronę odwiedzono 850254 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget