Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Lista wszystkich aktualności
2019-10-29 14:08:22
Pierwszego listopada po raz ósmy będziemy kwestować na rzecz ratowania niszczejących grobów osób zasłużonych dla Kościerzyny i zabytkowych nagrobków znajdujących się na kościerskim Cmentarzu. Zebrane środki podczas dotychczasowych kwest w wysokości 42.817,3 zł pozwoliły uratować i przywrócić do dawnej świetności dziesięć pomników, które poddano gruntownej renowacji. Mieszkańcy, rodziny oraz osoby odwiedzające nasz kościerski cmentarz coraz chętniej wspierają działania renowacyjne wrzucając datki do kwestowych puszek. Również w tym roku wolontariuszy z puszkami będzie można spotkać przed wejściami na cmentarz, zapraszamy i zachęcamy do ofiarnego wsparcia tej cennej inicjatywy dla dziedzictwa kulturowego naszej małej ojczyzny.
Zdjęcie
2019-10-29 12:22:26
POSZUKIWANA!!! Cechy charakterystyczne: - piękny pokrój (jak choinka); - igliwie – zielone; wysokość – min. 8 m; - wiek – 25-30 lat. PROSIMY O POMOC!!! Chętnych darczyńców prosimy o kontakt na adres e-mail: wis@koscierzyna.gda.pl bądź tel. 58 680 23 07.
Zdjęcie
2019-10-29 09:02:04
Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) ogłasza publiczną ustną aukcję na dzierżawę części działek gruntu stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonych na terenie miasta Kościerzyna.
Zdjęcie
2019-10-28 11:09:35
Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.
Zdjęcie
2019-10-25 13:27:54
Interaktywny Portal mapowy Kościerzyny (mapa) obok wielu przydatnych funkcjonalności w tym informacji o stanie powietrza, umożliwia zgłaszanie niepokojących zjawisk środowiskowych. Jeżeli zauważysz w naszym mieście naganne zjawiska typu: zanieczyszczenie powietrza, dym z komina świadczący o podejrzeniu spalania w nich materiałów szkodliwych, zanieczyszczenia w naszych jeziorach, porzucone śmieci, dzikie wysypiska itp., wyślij do nas sygnał, który będzie wyrazem obywatelskiej postawy.
Zdjęcie
2019-10-25 08:46:16
Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Zdjęcie
2019-10-24 12:56:13
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019. 688) informuje, iż w dniu 21.10.2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Kościerskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Remus, na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Poprawa jakości treningów poprzez uzupełnienie braków w sprzęcie sportowym".
Zdjęcie
2019-10-24 12:32:39
W okresie od 30 października 2019 r. (od godz. 7:00) do 4 listopada 2019 r. (do godz. 7:00) na ulicy Dworcowej (dotyczy odcinka ulicy od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Kapliczną), Kaplicznej, Markubowo i Skarszewskiej (dotyczy odcinka ulicy od skrzyżowania z ul. Kapliczną do skrzyżowania z ul. Świętopełka) w Kościerzynie nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu, która polegać będzie na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego. Wprowadzona zmiana organizacji ruchu ma na celu ograniczenie ruchu pojazdów w rejonie cmentarza w okresie dnia Wszystkich Świętych i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom ruchu w tym również pieszym.
Zdjęcie
2019-10-23 14:56:25
W sobotę 19 października odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miasta Kościerzyna z okazji Dnia Edukacji. W czasie Sesji wręczono nagrody dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów kościerskich szkół. Listy gratulacyjne otrzymali także nauczyciele, którzy osiągnęli stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
Zdjęcie
Stronę odwiedzono 817628 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget