Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Lista wszystkich aktualności
2012-09-21 17:00:50
Trwają konsultacje społeczne z mieszkańcami Kościerzyny w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim. Do dnia 15 października każdy zainteresowany może wyrazić swoje zdanie oddając głos w ankiecie konsultacyjnej. Konsultacje prowadzą osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Kościerzyna, m.in. członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Zdjęcie
2012-09-21 13:20:32
W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miasta Kościerzyna odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące założeń budżetowych i stawek podatków lokalnych na 2013 rok. Burmistrz Miasta zaprosił przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz największych płatników podatków lokalnych do konsultacji założeń polityki podatkowej i inwestycyjnej Miasta Kościerzyna na rok 2013. Podczas spotkania wypracowano kompromis zaakceptowany przez Przedsiębiorców i Burmistrza Miasta.
Zdjęcie
2012-09-21 12:45:12
MOPS – Można Owszem Pomóc Sobie to nazwa projektu systemowego realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie już od 2008 roku. Jako jeden z podstawowych elementów działania przyjęto konieczność aktywizowania osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie poprzez aktywizację zawodową w postaci różnego rodzaju kursów i szkoleń dobranych do ich indywidualnych potrzeb. W roku bieżącym w kursach uczestniczy 35 osób – BO projektu biorących udział w kontraktach oraz dwóch Programach Aktywności Lokalnej.
Zdjęcie
2012-09-20 14:52:33
20 września 2012 r. w Urzędzie Miasta Kościerzyna odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli samorządów powiatu kościerskiego. Celem spotkania było określenie wspólnych programów, które zostaną uwzględnione w Programie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. W spotkaniu uczestniczył Pan Marek Hola Konsultant ze Związku Miast Polskich, który doradza naszym samorządom przy tworzeniu programów rozwojowych.
Zdjęcie
2012-09-19 17:30:12
Pan Leszek Miller Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej a także Prezes Rady Ministrów w latach 2001-2004 był gościem Burmistrza Miasta Kościerzyna. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Pana Posła Leszka Millera. Podczas spotkania rozmawiano na najważniejsze tematy dotyczące oświaty, finansów samorządowych, infrastruktury drogowej i kolejowej.
Zdjęcie
2012-09-19 15:04:06
W dniach od 13 do 17 września br. delegacja z Kościerzyny, na czele z Zastępcą Burmistrza Kazimierzem Stoltmannem i Przewodniczącym Rady Miasta Piotrem Słomińskim wizytowała partnerskie miasto Sanary sur Mer. Zaproszeni przez stronę Francuską przedstawiciele Kościerzyny uczestniczyli w uroczystościach Święta Miasta Sanary, których kulminacyjnym wydarzeniem było odnowienie partnerstwa pomiędzy miastami partnerskimi.
Zdjęcie
2012-09-19 13:19:22
Jeżeli chcą Państwo mieć rzeczywisty wpływ na rozwój przedsiębiorczości w Kościerzynie zapraszamy do wspólnego opracowywania „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w Gminie Miejskiej Kościerzyna”. Każdy mieszkaniec może kreować przyszłość naszego miasta zostając członkiem Zespołu przygotowującego Program.
Zdjęcie
2012-09-19 13:10:00
W dniu 18 września Burmistrz Miasta był gospodarzem kolejnego spotkania samorządów powiatu kościerskiego. Konwenty samorządowe, podczas których uzgadniane są najważniejsze sprawy odbywają się każdego miesiąca. Tym razem w programie obrad znajdowało się wiele ważnych spraw dotyczących rozwoju gospodarczego i planowania strategicznego.
Zdjęcie
2012-09-19 09:56:56
W związku z przyznawaniem stypendium Burmistrz Miasta Kościerzyna dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny informujemy, że wprowadzono zmiany w regulaminie. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci mogą składać wnioski do 5 października.
Zdjęcie
Stronę odwiedzono 718641 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget