Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Lista wszystkich aktualności
2012-09-17 09:11:16
Chcesz się zaangażować społecznie, a nie wiesz jak? Wahasz się, czy założyć stowarzyszenie, fundację? Od 17 do 21 września 2012 r. Informatorium dla organizacji pozarządowych organizuje tydzień poradniczy, w czasie którego uzyskasz odpowiedzi na te i inne pytania związane z zakładaniem i rejestracją organizacji. Jak skorzystać z naszej pomocy?
Zdjęcie
2012-09-13 09:59:17
Zbiorową mogiłę z czasów II wojny światowej odkryli w okolicy Świecia naukowcy z Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Bydgoszczy. To prawdopodobnie ofiary niemieckich nalotów z okresu kampanii wrześniowej. Z 44 osób, których ciała spoczęły w tym miejscu, dzięki informacjom z wojskowych nieśmiertelników, na razie udało się ustalić nazwiska tylko części z nich. Jedną z ofiar jest Jan Narloch urodzony w 1916 r.
Zdjęcie
2012-09-13 09:52:47
Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Kościerzyna w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r. Program ten jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę kościerskiego samorządu z III sektorem w związku z czym zachęcamy do konsultacji, w których mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe.
Zdjęcie
2012-09-12 15:09:58
Od 1 września 2012 r. w Kościerzynie prowadzone są konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia dodatkowej nazwy naszego miasta w języku kaszubskim. Nazwa taka pojawić się może na tablicach wjazdowych do miejscowości, umieszczona po urzędowej nazwie w języku polskim. Możliwość wprowadzenia tablic z podwójnymi nazwami miejscowości stworzyła „Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym”.
Zdjęcie
2012-09-12 12:02:25
Nadawaniem naziemnych programów telewizyjnych w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T objęto już niemal cały obszar Polski. Proces stopniowego wyłączania analogowego sygnału telewizyjnego rozpocznie się już w listopadzie, a pierwsze wyłączenia na terenie województwa pomorskiego rozpoczną się 28 listopada i będą dotyczyły programów telewizyjnych nadawanych w sposób analogowy z nadajników w Chwaszczynie, Gdyni i Gdańsku.
Zdjęcie
2012-09-11 17:30:03
Do 15 września 2012 r. w Biurze Obsługi Placówek Oświatowych (III piętro, pok. 47) można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013.
Zdjęcie
2012-09-10 18:17:40
W dniu 10 września 2012 r. odbyło się Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miasta Kościerzyna. Podczas spotkania poruszono m.in. następujące kwestie: podział Miasta Kościerzyna na okręgi Wyborcze i obwody głosowania, stawki podatku na 2013 roku, zmiany w Statucie Związku Gmin „Wierzyca”.
Zdjęcie
2012-09-09 08:12:50
W dniu 7 września br. oficjalnie oddano do użytku kompleks boisk, który powstał w ramach rządowego programu Moje Boisko „Orlik 2012” oraz plac zabaw, zrealizowany w ramach programu „Radosna szkoła”. Obiekty te znajdują się przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie. Przecięcia symbolicznej wstęgi w obecności uczniów szkoły, dokonały władze samorządowe, senator Roman Zaborowski, poseł Marek Biernacki, wojewoda pomorski Ryszard Stachurski oraz przedstawiciele duchowieństwa i kuratorium oświaty.
Zdjęcie
2012-09-07 15:13:05
W dniach od 12 do 18 sierpnia br. 103 dzieci z Kościerzyny wypoczywało na koloniach w miejscowości Tleń w Borach Tucholskich. Organizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie. W czasie pobytu na kolonii dzieci uczestniczyły w wycieczkach do Torunia, Grudziądza i Trójmiasta, korzystały z kąpieliska, basenu na terenie ośrodka, wycieczek nordic- walking szlakami Wdeckiego Parku Krajobrazowego jak również brały udział w organizowanych dla nich dyskotekach, ogniskach i wieczorach artystycznych. Dzieci realizowały jednocześnie pełen program socjoterapeutyczny .
Zdjęcie
Stronę odwiedzono 869866 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget