Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Lista wszystkich aktualności
2020-02-19 13:26:50
Szanowni Państwo, w imieniu Stowarzyszenia „Słoneczna Kościerzyna”, na podstawie § 20 ust. 1 Statusu Stowarzyszenia „Słoneczna Kościerzyna”, zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 05.03.2020r. o godz. 15:00 w budynku sali im. Lubomira Szopińskiego (I piętro sala konferencyjna) przy Urzędzie Miasta Kościerzyna. W przypadku braku quorum, zgodnie z § 22 ust. 2 Statutu, ustala się termin kolejnego Walnego Zebrania Członków na dzień 05.03.2020r. o godz. 15:15 .
Zdjęcie
2019-06-12 11:54:44
Szanowni Państwo, Zgodnie z zapisem § 20 ust. 1 Statusu Stowarzyszenia „Słoneczna Kościerzyna”, zapraszamy Państwa na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 27.06.2019 r. o godz. 15.30 w budynku sali im. Lubomira Szopińskiego (I piętro sala konferencyjna) przy Urzędzie Miasta Kościerzyna. W przypadku braku quorum, zgodnie z § 22 ust. 2 Statutu, ustala się termin kolejnego Walnego Zebrania Członków na dzień 27.06.2019r. o godz. 15.45.
Zdjęcie
2018-05-24 14:46:04
Szanowni Państwo, Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Zdjęcie
2018-05-09 10:53:08
Szanowni Państwo, zgodnie z zapisem §20 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia „Słoneczna Kościerzyna”, zapraszamy Państwa na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 29.05.2018r. o godz. 15.30 w budynku Sali im. Lubomira Szopińskiego (I piętro sala konferencyjna) przy Urzędzie Miasta Kościerzyna.
Zdjęcie
2018-03-21 14:40:26
Wszystkich zainteresowanych informujemy, iż wniosek o dofinansowanie projektu „Słoneczna Kościerzyna – budowa instalacji odnawialnych źródeł energii szansą poprawy jakości powietrza w regionie Kościerzyny” złożony w dniu 31.01.2017r. przez Stowarzyszenie „Słoneczna Kościerzyna” oraz Gminę Miejską Kościerzyna uzyskał pozytywną ocenę formalną. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Urzędu Marszałkowskiego, w chwili obecnej trwa ocena wykonalności projektów. W związku z czym planowany termin rozstrzygnięcia naboru uległ wydłużeniu do II kwartału br.
Zdjęcie
2017-05-10 14:15:00
Stowarzyszenie „Słoneczna Kościerzyna” oraz Gmina Miejska Kościerzyna informują, iż w związku z dużą liczbą wniosków złożonych w ramach konkursu o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych (Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii) termin oceny projektów oraz rozstrzygnięcia konkursu uległ wydłużeniu do IV kwartału 2017 roku.
Zdjęcie
2017-01-02 08:29:59
Szanowni Państwo, Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy złożyli ankiety i wyrazili chęć udziału w projekcie aplikującym o środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się o godz. 17.00 w dniu 10 stycznia 2017 roku (wtorek) w Sali im. Lubomira Szopińskiego.
Zdjęcie
2016-12-06 14:50:57
Szanowni Państwo, Wszystkich mieszkańców, którzy złożyli ankiety i są zainteresowani instalacją na swoich budynkach mieszkalnych urządzeń OZE w tym fotowoltaiki, informujemy o rozpoczęciu przygotowań do opracowania niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie, w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. ENERGIA, Działanie 10.3 Odnawialne Źródła energii, Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne Źródła energii – wsparcie dotacyjne.
Zdjęcie
2016-11-30 09:12:31
Stowarzyszenie „Słoneczna Kościerzyna” oraz Gmina Miejska Kościerzyna informuje o rozszerzeniu wstępnego naboru właścicieli domów jednorodzinnych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Gminy Kościerzyna, zainteresowanych budową instalacji fotowoltaicznej z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii.
Zdjęcie
Stronę odwiedzono 49061 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget