Strona z portalu

  / Urząd / Inne / Rewitalizacja
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

Globalne zmiany cywilizacyjne, związana z nimi konieczność ustawicznego dostosowywania się, do której nie wszyscy są przygotowani i często nie potrafią jej sprostać, pogłębiona niską dzietnością i starzeniem się społeczeństwa jakie obserwujemy również w naszym mieście skutkują wzrostem bezrobocia, a często także wykluczenia społecznego. Zjawiska te w połączeniu z infrastrukturą, będącą w złym stanie na skutek naturalnych procesów zużycia bądź dewastacji, prowadzą do spadku atrakcyjności gospodarczej, a tym samym do postępującej degradacją obszarów miasta, w których występuje kumulacja tych zjawisk. Z myślą o przywróceniu tym obszarom dawnej świetności oraz przyspieszenia ich rozwoju, z korzyścią dla całej społeczności, Kościerzyna przystąpiła do opracowania "Lokalnego programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna".

Niniejsza zakładka zawiera wytyczne dotyczące planowania rewitalizacji oraz informacje związane z opracowaniem "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna".

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych rozwojem naszego miasta i tematyką rewitalizacji zachęcamy do zapoznania się z materiałami, aktywnego włączenia się w proces planowania rewitalizacji obszarów zdegradowanych Kościerzyny oraz wspólnego tworzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna”.

Do współpracy zapraszamy również instytucje, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców, którym atrakcyjność naszego miasta nie jest obojętna.

Wszelkie propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz zgłoszenia woli współpracy prosimy przesyłać na adres e-mail: m.orzechowska@koscierzyna.gda.pl.

Już dziś zachęcamy także do wzięcia udziału w spotkaniach poświęconych tematyce rewitalizacji naszego miasta, które odbędą się w Kościerzynie wczesną jesienią.

Każdy pomysł i opinia jest dla nas cenna!

Zadbajmy razem o to, aby każdy z nas mógł, z pełnym przekonaniem powiedzieć:

 "Kościerzyna – warto tu mieszkać!"

 

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 13418 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget