Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Lista artykułów
2015-06-19 14:02:16
Zapraszamy serdecznie na konsultacje kolejnych dokumentów strategicznych w ramach projektu „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej”, które odbędą się 30 czerwca o godz. 13:00 w Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego (Sala konferencyjna I piętro).
2015-05-11 12:56:16
Zapraszamy serdeczne wszystkich mieszkańców na konsultacje społeczne Aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025, które odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem.
2015-04-21 10:38:21
Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego zaprasza na konsultacje kolejnych dokumentów strategicznych opracowywanych w ramach projektu pt. „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej”. Spotkanie odbędzie się dnia 24 kwietnia 2015 r. w Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego (Sala konferencyjna I piętro) Urzędu Miasta w Kościerzynie.
2015-03-24 12:45:07
Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie konsultacyjne dotyczące dokumentu „Analiza możliwości uzyskania statusu uzdrowiska bądź obszaru uzdrowiskowego na terenie Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego z uwzględnieniem Gminy Miejskiej Kościerzyna”, które odbędzie się 27 marca o godz. 13.00 w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego (sala konferencyjna - I piętro). Serdecznie zapraszamy.
2015-03-12 09:43:31
Zapraszamy na konsultacje I części „Programu Sektorowego Rozwoju Rynku Pracy, Edukacji i Aktywizacji Społecznej Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego” które dotyczyć będą diagnozy sytuacji na rynku pracy na terenie Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 16.03.2015 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta Kościerzyna – sala 11.
2015-02-26 10:06:46
Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu kościerskiego na konsultacje społeczne dokumentu „Studium wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Obszaru Funkcjonalnego – Powiatu Kościerskiego”.
2015-01-16 12:28:12
Wykonawcą dokumentu strategicznego: „Analiza możliwości uzyskania statusu uzdrowiska bądź obszaru uzdrowiskowego na terenie Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego z uwzględnieniem Gminy Miejskiej Kościerzyna” będzie Pracownia Usług Projektowych, Inwestycyjnych, Konserwacji Zabytków HOT Tomasz Ołdytowski. Wartość umowy na wykonanie tego zadania wynosi 29 520,00 zł brutto.
2015-01-16 11:58:05
Spośród 17 oferentów, którzy złożyli ofertę w przetargu nieograniczonym wybrana została firma EU-CONSULT z Gdańska, która dokona „Aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 poprzez opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025”.
2015-01-16 11:41:19
27 listopada 2014 roku ogłoszono przetarg na wykonanie „Programu Sektorowego Rozwoju Rynku Pracy, Edukacji i Aktywizacji Społecznej”. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Grupą Doradcza EURO-PRO Aleksandra Górska z Gdyni. Wartość umowy wynosi 17 200,00 zł brutto.
2014-12-30 12:59:49
We wtorek, 4 listopada 2014 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentu strategicznego tj. Studium wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Wykonawcą jest Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej z Gdańska. Wartość umowy zamyka się kwotą 79.814,70 zł brutto, a termin wykonania to marzec 2015 r.
2014-12-30 12:53:13
Dnia 7 sierpnia 2014 roku w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego odbyła się konferencja inaugurująca realizację Projektu „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej”. W konferencji udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Pan Ryszard Świlski, przedstawiciele Partnerów realizujących projekt oraz mieszkańcy Powiatu Kościerskiego. Konferencję otworzył Burmistrz Zdzisław Czucha, który przedstawił historię tworzenia Kościerskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz istotę projektu, który uzyskał 85% dofinansowanie z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.
1
Stronę odwiedzono 6680 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget