Strona z portalu

  / Rada Miasta / Sesje VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna / VIII Sesja Rady Miasta Kościerzyna - marzec 2015 r.
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

VIII Sesja Rady Miasta Kościerzyna

Zaproszenie na VIII sesję

CZĘŚĆ I.
ROZPOCZĘCIE  SESJI 

video

CZĘŚĆ II.
ŚLUBOWANIE RADNEGO WALDEMARA KUJACHA

video

 • Ślubowanie radnego – pana Waldemara Kujacha
 • Wręczenie okolicznościowych legitymacji

CZĘŚĆ III.      
Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia założeń polityki poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Kościerzyna;

 • wystąpienie Pana Mariusza Duszyńskiego– Prokuratora Rejonowego w Kościerzynie,

video

 • wystąpienie Pani Grażyny Greinke – Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościerzynie,

video

Prezentacja multimedialna  Materiał drukowany

video

 

 • wystąpienie Pana Tomasza Klinkosza – Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie - prezentacja multimedialna

video

 

 • wystąpienie Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego – Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościerzynie - pismo

video

 

video

 

CZĘŚĆ IV.      
SPRAWOZDANIE  BURMISTRZA  Z  OKRESU  MIĘDZYSESYJNEGO
                      

video

CZĘŚĆ V.       
PODJĘCIE  UCHWAŁ

UCHWAŁY  WYDZIAŁU  FINANSOWEGO

 • Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości - VIII/50/15

video

ZMIANA  BUDŻETU NA 2015 I ZMIANA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA

video

 

UCHWAŁY  KOŚCIERSKIEJ  OŚWIATY

video

 • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/17/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 7 w Kościerzynie i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Kościerzynie oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów - VIII/40/15
 • Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - VIII/42/15

POZOSTAŁE  UCHWAŁY

video

 • Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Kościerzyna dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - VIII/43/15
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/405/13 Rady Miasta Kościerzyna w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Miasta Kościerzyna Programu dla Miasta Kościerzyna wspierającego rodziny wielodzietne KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY, zmienionej Uchwałą
  Nr LIX/444/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LV/405/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Miasta Kościerzyna Programu dla Miasta Kościerzyna wspierającego rodziny wielodzietne KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY - VIII/44/15
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2015 roku - VIII/45/15
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/34/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kościerzyna - VIII/46/15
  - Uchwała i uzasadnienie
  - załącznik nr 1
  - załącznik nr 2
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/33/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej działki nr 172/74 położonej przy ul. Jedności Robotniczej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna - VIII/48/15

KOŚCIERSKA  OBWODNICA  -  UCHWAŁA  I  APEL RADY MIASTA

video

 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kosztów i sposobu projektowania drogi dojazdowej łączącej ul. Osiedle za lasem z ul. Wita Stwosza w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy miasta Kościerzyna w ciągu Drogi Krajowej na 20 Stargard Szczeciński – Gdynia” - VIII/49/15
  - Uchwała i uzasadnienie
  - załącznik nr 1
 • Podjęcie Apelu Rady Miasta w sprawie dokonania przez projektantów zmian w przedłożonym projekcie kościerskiej obwodnicy, która realizowana jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach zadania pt. „Budowa Obwodnicy Miasta Kościerzyna w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński-Gdynia" - APEL – pdf

CZĘŚĆ VII.     
INFORMACJA o przeprowadzonych kontrolach przestrzegania zasad  obrotu napojami alkoholowymi na terenie miasta Kościerzyna w 2014 r.

video         

CZĘŚĆ VIII.    
Interpelacje i zapytania radnych.

video         

CZĘŚĆ IX.      
Wolne wnioski i informacje i przerwa w Sesji do dnia 27.03.2015r.

video      

CZĘŚĆ X.       
(27.03.2015r.) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

video

VIII/50/15


Zakończenie sesji.

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 6944 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget