Strona z portalu

  / Urząd / Budżet Obywatelski Miasta Kościerzyna / 2016
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

 

 

 Głosowanie mieszkańców rozstrzygnięte!

W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok oddano łącznie 950 głosów na 38 propozycji zadań inwestycyjnych, które zostały zaopiniowane pozytywnie w ramach oceny formalnej i merytorycznej przeprowadzonej uprzednio przez Komisję ds. weryfikacji wniosków. Najbardziej aktywni byli mieszkańcy okręgów wyborczych nr 13, 20 i 18, w których oddano odpowiednio 173, 123 i 120 kart do glosowania.

Poniżej dostępne są szczegółowe wyniki głosowania:

WYNIKI GŁOSOWANIA W OKRĘGACH  - TUTAJ

Wszystkim mieszkańcom biorącym udział w glosowaniu nad Budżetem Obywatelskim  dziękujemy za aktywność na rzecz rozwoju naszego miasta.


Budżet Obywatelski – złóż wniosek!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach budżetowych, w efekcie których w budżecie Miasta Kościerzyny na rok 2016 znajdą się zadania wskazane przez mieszkańców Kościerzyny.

Jak to działa w Kościerzynie?
Konsultacje  prowadzone będą w trzech  etapach zgodnie z zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji budżetowych. W pierwszym etapie wszyscy mieszkańcy Kościerzyny, na specjalnie przygotowanych formularzach, mogą zgłaszać propozycję projektów do realizacji w roku 2016 lub latach następnych. Kolejnymi etapami będą: komisyjna ocena wniosków zgłoszonych przez mieszkańców; wybór zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego spośród propozycji zaopiniowanych pozytywnie w drodze bezpośredniego głosowania mieszkańców.

UWAGA ważne:

  • W ramach konsultacji mogą być proponowane projekty o charakterze inwestycyjnym, mieszczące się w granicach zadań własnych gminy.
  • Propozycje projektu inwestycyjnego do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Kościerzyny – osoba fizyczna, który w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończył 16 lat.
  • Zgłoszony projekt dotyczy wyłącznie okręgu wyborczego, w którym zamieszkuje osoba go zgłaszająca.
  • Propozycja projektu do budżetu obywatelskiego może dotyczyć tylko jednej lokalizacji (np. ulica, park, instytucja typu szkoła, przedszkole).
  • Koszt zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty określonej 20.000 zł brutto. Zgłaszający musi określić przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania. Ostateczna wycena dokonywana jest w procesie weryfikacji zgłoszonych zadań przez Urząd Miasta Kościerzyna.
  • Formularz zgłoszenia projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego będzie dostępny na stronie internetowej oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna.
  • Wypełnione formularze projektów można składać w wersji: pisemnej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna oraz elektronicznej na adres: urzad@koscierzyna.gda.pl.

Wszelkie regulacje dotyczące konsultacji społecznych z mieszkańcami Kościerzyny dotyczących propozycji projektów do budżetu Miasta Kościerzyna na rok 2015 uregulowane zostały przyjęte w drodze Uchwała XII/72/15 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji do budżetu Miasta Kościerzyna na 2016 rok

Zapraszamy do składania własnych propozycji projektów
do budżetu Kościerzyny na rok 2016.


ZŁÓŻ:

WNIOSEK - PDF
WNIOSEK - DOC

Zobacz:
- w jakim jesteś okręgu wyborczym – TUTAJ
- zasady i tryb przeprowadzania konsultacji budżetowych – TUTAJ
- harmonogram konsultacji z mieszkańcami Kościerzyny – TUTAJ


Strona: 1 
Stronę odwiedzono 6626 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget