Strona z portalu

  / Rada Miasta / Sesje VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna / XII Sesja Rady Miasta Kościerzyna - 27 maj 2015 r.
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

XII Sesja Rady Miasta
27.05.2015r.

Zaproszenie na sesję

 

Część I.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad oraz Ustalenie porządku obrad

- lista obecności
- przyjęty porządek obrad

Część II.
Wręczenie nagród dla sportowców i działaczy sportowych za wybitne osiągnięcia.

- artykuł
- lista laureatów Nagrody - sportowcy i działacze sportowi
- lista laureatów Nagrody – działacze kultury

Część III.
Przyjęcie protokołu z IX i X sesji. Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady

- protokół z IX Sesji Rady Miasta
- protokół z X Sesji Rady Miasta
- prezentacja Burmistrza

Część IV.
Podjęcie uchwał Wydziału Finansowego

a. Uchwała w sprawie zmiany uchwały V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok - XII/69/15

b. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - XII/70/15

c. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr X/54/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie - XII/71/15Część V.
Podjęcie uchwały dot. zasad budżetu obywatelskiego

d. Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji do budżetu Miasta Kościerzyna na 2016 rok - XII/72/15
- prezentacja WRiP

Część VI.
Uchwały dot. układu drogowego miasta

e. Uchwała w sprawie przystąpienia do rozbudowy układu drogowego w Kościerzynie łączącego drogę wojewódzką nr 214 z drogą krajową nr 20 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - XII/73/15
- planowany przebieg

f. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kosztów i sposobu projektowania drogi  dojazdowej łączącej ul. Osiedle za Lasem z ul. Wita Stwosza w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu DK nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia” - XII/74/15


Część VII.
Uchwały dot. gospodarki nieruchomościami miejskimi

g. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna działki gruntu ozn. nr geodez. 172/29, położonej w obrębie 03 miasta Kościerzyna - XII/75/15

h. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna działki gruntu ozn. nr geodez. 4/13, położonej w obrębie 04 miasta Kościerzyna - XII/76/15

i. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości, składającej się z działek gruntu ozn. Nr geodez. 82/2, 278, 281, położonych w obrębie 07 miasta Kościerzyna - XII/77/15

j. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna zabudowanej działki gruntu ozn. Nr geodez. 32/6, położonej w obrębie 11 miasta Kościerzyna - XII/78/15

k. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna zabudowanej działki gruntu ozn. Nr geodez. 167/28, położonej w obrębie 09 miasta Kościerzyna - XII/79/15

l. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/204/08 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w wyniku rozwoju infrastruktury technicznej na terenie miasta Kościerzyna - XII/80/15

m. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości składającej się działek gruntu nr 1348 i 1349, położonej przy ul. Kazimierza Przerwy – Tetmajera, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna - XII/81/15

n. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 131/8, położonej przy ul. Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna - XII/82/15

o. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu nr 179/47, położonej przy ul. Jedności Robotniczej, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna - XII/83/15

p. Uchwała w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na działkach ozn. Nr geodez. 55-1 i cz. 55-2, przy ulicy Rynek - XII/84/15


Część VIII.
Uchwała dot .przyjęcia regulaminu korzystania z urządzeń na Rynku.

q.  Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z urządzeń służących wypoczynkowi i rekreacji zlokalizowanych na placu miejskim - XII/85/15

Część IX.
Uchwała w sprawie taryfy wod-kan dla Kościerzyny na rok 2016

r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Kościerzyna;
- prezentacja KOS EKO 
- opinia Burmistrza do taryfy Część X.
Sprawozdanie z gospodarowania zasobem mieszkaniowym;


Część XI.
Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje i zakończenie sesji.

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 6386 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget