Strona z portalu

  / Rada Miasta / Sesje VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna / XV Sesja Rady Miasta Kościerzyna - 26 sierpnia 2015 r.
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

SESJA RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

26 SIERPNIA 2015 ROKU

Zaproszenie na XV Sesje rady Miasta

Część I.        
Rozpoczęcie Sesji

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad - lista obecności

Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - prezentacja Burmistrza

   

Część II.      
Podjęcie uchwał okołobudżetowych.

 • Uchwała w sprawie zmiany uchwały V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok - XV/95/15
 • Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - XV/96/15 
 • Uchwała w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Kościerzyna w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości - XV/97/15

Część III.      
Podjęcie uchwał dot. planowania przestrzennego

 • Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni oraz granicami miasta - XV/108/15
 • Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego pomiędzy ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica w Kościerzynie - XV/98/15

Część IV.       
Podjęcie uchwał – gospodarka nieruchomościami miejskimi

 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 159/54, nr 159/51, nr 159/50, nr 159/47, nr 159/46, nr 159/57, nr 159/58, nr 159/59, nr 159/60 i nr 159/61 położonych w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna - XV/99/15
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 355/6, nr 355/7, nr 355/8 i nr 355/9, położonych przy ul. Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna - XV/100/15
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 156/39, położonej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna - XV/101/15
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 166/18 położonej  w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna - XV/102/15
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oddanej
  w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego - XV/103/15
 • Uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej - XV/104/15      

Pozostałe uchwały

 • Uchwała w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019 - XV/105/15
 • Uchwała w sprawie nadania imienia ks. dr. Bernarda Sychty Gimnazjum nr 1
  w Kościerzynie - XV/106/15
 • Uchwała w sprawie utworzenia na terenie Miasta Kościerzyna odrębnego obwodu głosowania wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. - XV/107/15

Część VI.     
Informacja o przygotowaniu szkół miejskich do roku szkolnego 2015 – 2016 -
prezentacja BOPO


Część VII.    
Interpelacje i zapytania radnych.


Część IX.      
Wolne wnioski i informacje i zakończenie sesji

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 6181 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget