Strona z portalu

  / Rada Miasta / Sesje VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna / XVIII Sesja Rady Miasta Kościerzyna - 28 października 2015 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

Sesja Rady Miasta
28 października 2015 rok

zaproszenie na sesję

Część I.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z XVI sesji.
- lista obecności
- porządek obrad

- protokół z XVI Sesji

Część II.

Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - prezentacja Burmistrza


Część III.

Informacja z realizacji programu dotyczącego zapalenia wątroby typu C - prezentacja WRiPCzęść IV.

Uchwały dot. finansów miasta.

  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok - XVIII/124/15
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - XVIII/125/15

Część V.

Uchwały dot. gospodarki nieruchomościami miejskimi.

  • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 32/13 i nr 32/14, położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna - XVIII/126/15
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 18/8 położonej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna - XVIII/127/15
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 24/9 położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna - XVIII/128/15
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Kościerzyna i osoby fizycznej - XVIII/129/15

Część VI.

Uchwały obszaru oświaty i kultury

  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/64/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, zmienionej uchwałą nr XIV/93/15 Rady Miasta Kościerzyna w sprawie zmiany uchwały nr X/64/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego - XVIII/130/15
  • Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie - XVIII/131/15


Część VII.

Wybór ławników – uchwały.

  • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016 – 2019 - XVIII/133/15

Część VIII.

Analiza oświadczeń majątkowych, interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje oraz zakończenie sesji.

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 5848 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget