Strona z portalu

  / Rada Miasta / Sesje VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna / XXIII Sesja Rady Miasta Kościerzyna - 27 stycznia 2016 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

Sesja Rady Miasta Kościerzyna
27 stycznia 2016 roku
 

zaproszenie na sesję

 

Część I.
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z XIX, XXI i XXII sesji.
-
lista obecności                
- przyjęty porządek obrad
- protokół z XIX sesji RM   
- protokół z XXI sesji RM    
- protokół z XXII sesji RM

Część II.          
Informacja dotycząca zaawansowania budowy obwodnicy Kościerzyny.
- prezentacja GDDKiA  
     
- Droga DD11A
- Video Obwodnica 1   
- Video Obwodnica 2
- Video Obwodnica 3

Część III.         
Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - prezentacja Burmistrza

Część IV.        
Podjęcie uchwał finansowych

 • Uchwały w sprawie IX emisji obligacji miejskich
 • Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016 rok
 • Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Część V.         
Podjęcie uchwał w obszarze gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego

 • Uchwały w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
 • Uchwały w sprawie nadania nazwy drogom położonym w obrębie 03 miasta Kościerzyna
 • Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 470, położonej w rejonie ul. Wojska Polskiego, w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna
 • Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 245/15, położonej przy ul. Kartuskiej, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna

Część VI.                    
Podjęcie pozostałych uchwał - A

 • Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/405/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Miasta Kościerzyna Programu dla Miasta Kościerzyna Wspierającego Rodziny Wielodzietne KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
 • Uchwały w sprawie oddalenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna
 • Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kosztów i sposobu projektowania drogi dojazdowej łączącej ul. Osiedle za Lasem z ul. Wita Stwosza w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu DK nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia”
  - projekt porozumienia

Część VII.       
Podjęcie pozostałych uchwał – B

 • Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/262/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Kościerzyna”
 • Uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kościerzyna"

Część VIII.      
Podjęcie pozostałych uchwał – C

 • Uchwały w sprawie wyłączenia Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Kościerzynie, ul. Szkolna 2,83-400 Kościerzyna z Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kościerzynie, ul. Szkolna 1, 83-400 Kościerzyna
 • Uchwały w sprawie utworzenia filii publicznego przedszkola
 • Uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody

Część IX.                    
Podjęcie pozostałych uchwał – D

Część X.         
Informacja dotycząca funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Seniorów Miasta Kościerzyna

Część XI.        
Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miasta za 2015 r. oraz sprawozdanie z działalności Rady Miasta za 2015 r.
- Sprawozdanie z działalności Komisji rewizyjnej za 2015
- Sprawozdanie z działalności Komisji budżetowej za 2015
- Sprawozdanie z działalności Komisji komunalnej za 2015
- Sprawozdanie z działalności Komisji edukacji, kultury i sportu za 2015
- Sprawozdanie z działalności Komisji porządku publicznego i spraw społecznych za 2015

Część XII.       
Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje oraz zakończenie sesji.

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 5727 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget