Strona z portalu

  / Urząd / Honorowi Obywatele Miasta Kościerzyny / Ambasador RP Janusz Reiter
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

Ambasador RP Janusz Reiter

Urodził się w Kościerzynie 6 sierpnia 1952 roku, w rodzinie Stanisława i Hildegardy Gołębiewskich. Tu też ukończył Liceum Ogólnokształcące w 1971 roku.  Po maturze rozpoczyna studia w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, podczas których stawia pierwsze kroki dziennikarskie, by w krótkim czasie stać się jednym z czołowych publicystów zajmujących się problematyką polsko – niemiecką. Wiąże się na krótko z „Życiem Warszawy”, z którego zostaje w stanie wojennym wyrzucony za niezależne stanowisko, współpracę w wydawnictwami opozycyjnymi i z antykomunistycznymi środowiskami Warszawy i kraju. Publikując między innymi, w takich pismach jak „Polityka” i „Przegląd Katolicki” uzyskuje wysoki autorytet w sprawach kontaktów międzynarodowych Polski, toteż natychmiast po uzyskaniu przez społeczeństwo polskie suwerenności zostaje w 1990 roku mianowany pierwszym ambasadorem III Rzeczypospolitej w Republice Federalnej Niemiec. Podczas piastowania tego stanowiska przyczynił się do unormowania skomplikowanych stosunków polsko – niemieckich, przez dziesiątki lat wynaturzonych i podległych jedynie komunistycznej ideologii. Za jego kadencji trwającej do  1995 roku zostają podpisane główne porozumienia, stanowiące do dziś podstawę dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy Niemcami i Polską.

Po powrocie do kraju w 1996 roku zakłada Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Przez wszystkie lata aktywnego działania z dumą podkreśla swe kaszubskie rodowody rodziny związanej z tym regionem od stuleci. Pozostaje w pamięci Kaszubów zamieszkałych na emigracji jednym z najskuteczniejszych mecenasów ich spraw na obczyźnie. Jest wykładowcą na wielu uniwersytetach w Europie i Ameryce oraz konsultantem wielu międzynarodowych organizacji politycznych i gospodarczych.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych i prasowych. Publikował m.in. w „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, „Weltwoche“, „Washington Post“, „Wall Street Journal“, „Die Zeit“, a także w polskiej prasie.J. Reiter otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą Republiki Federalnej Niemiec, nagrodę Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, honorowy tytuł College of the Atlantic w USA.

W 10. rocznicę podpisania partnerskiej umowy Kościerzyny z niemiecką gminą Cölbe Rada Miasta Kościerzyna nadała Ambasadorowi Januszowi Reiterowi mocą uchwały nr XXXV/276/01 z dnia 28 marca 2001 roku w uznaniu jego zasług w dziele normalizacji stosunków polsko – niemieckich oraz w podnoszeniu prestiżu Ziemi Kaszubskiej i Kościerskiej poza krajem tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kościerzyna.

Uroczystość laudacyjna miała miejsce w dniu 19 maja 2001 roku.

 

 

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 6694 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget