Strona z portalu

  / Urząd / Honorowi Obywatele Miasta Kościerzyny / dr Jerzy Knyba
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

Urodził się 10 września 1932 roku w Królewskiej Nowej Wsi niedaleko Wąbrzeźna. Dzieciństwo, w tym lata II wojny światowej, spędził wraz z rodziną na ziemi puckiej. Po zakończeniu wojny rozpoczął naukę w Gimnazjum i Liceum w Pucku. Naukę, zwieńczoną maturą, zakończył w 1951 roku. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Historyczno – Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku historia. Swoją pilną i systematyczną naukę uwieńczył w 1955 r. zdaniem ostatnich egzaminów i obroną pracy magisterskiej z wyróżnieniem na temat związany z historią Gdańska w XVI wieku. W późniejszych latach Jerzy Knyba nie zaniedbywał własnego rozwoju, czego dowodem było m. in. uzyskanie w 1977 roku tytułu doktora na podstawie pracy o tradycyjnym budownictwie ludowym na Kaszubach od XVIII do XX wieku.

W 1955 roku rozpoczął pracę w kościerskim liceum, jako nauczyciel historii
i języka łacińskiego. Odtąd z tą szkołą i Kościerzyną Jerzy Knyba związał całe swoje życie. W latach 1955- 1991 był nauczycielem liceum. W czasie tym przez 18 lat pełnił funkcję wicedyrektora oraz dwukrotnie, łącznie przez 12 lat, był tej szkoły dyrektorem.

Od samego początku łączył pracę zawodową z działalnością na rzecz społeczności Kościerzyny. Przez 27 lat był radnym kościerskich instytucji samorządowych. W latach 1981- 1988 pełnił funkcję przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej. Dzięki jego inicjatywom i zaangażowaniu miasto i powiat wzbogaciły się o wiele nowych instytucji. Realizując swoje historyczne i społecznikowskie pasje zainicjował wiele działań, spośród których na szczególne podkreślenie zasługują: rozbudowa skansenu etnograficznego we Wdzydzach i powstanie tam Muzeum Etnograficznego, utworzenie Szkolnej Izby Regionalne oraz Izby Pamięci Narodowej w budynku Liceum, organizacja stałej ekspozycji muzealnej Dzieje Kościerzyny i Ziemi Kościerskiej
w Kościerskim Domu Kultury.

Podsumowaniem pasji historycznej Jerzego Knyby stało się niewątpliwie doprowadzenie do powstania Muzeum Ziemi Kościerskiej w budynku kościerskiego Ratusza- budynku, którego renowacja nastąpiła także z inicjatywy doktora Knyby. Jego rozległa wiedza i pracowitość znalazły swoje spełnienie w zredagowanej przez Niego Kronice Kościerzyny, opisującej historię lat 1945­-1994. Nie można także pominąć, tak ważnych dla dziejów naszego miasta, inicjatyw: ostatecznego ustalenia wizerunku kościerskiego herbu, czy doprowadzenia do obchodów 600- lecia miasta Kościerzyny. Jako radny i przewodniczący władz samorządowych doprowadził m. in. do rozpoczęcia budowy nowoczesnego szpitala i wielu innych obiektów komunalnych naszego miasta.

Za swoją pracę i zaangażowanie doktor Jerzy Knyba był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Spośród wielu wyróżnień wymienić należy: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Stolema, Medal im. Tomasza Rogali.

Jerzy Knyba przez 55 lat był obywatelem naszego miasta. Przez pół wieku był człowiekiem, który zmieniał jego oblicze. Ulice, budynki i pokolenia mieszkańców Kościerzyny, które zmieniały się pod wpływem jego pasji i zaangażowania są najlepszym dowodem na to, że tytuł Honorowego Obywatela Kościerzyny nie tyle jest zaszczytem dla Niego, ale dla Nas, że możemy go nadać osobie, bez której nasze miasto byłoby o wiele uboższe.

Uchwałą Rady Miasta Kościerzyna Nr LXI/473/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kościerzyna.

Doktor Jerzy Knyba zmarł 21 października 2010 r. na 8 dni przed zaplanowaną uroczystością wręczenia insygniów Honorowego Obywatela.

 

 

 

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 6433 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget