Strona z portalu

  / Urząd / Honorowi Obywatele Miasta Kościerzyny / Prezydent RP Lech Wałęsa
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

Prezydent RP Lech Wałęsa

Urodził się 29 września 1943 roku w Popowie. Ukończył zasadniczą szkołę mechanizacji rolnictwa. Od 1967 r. pracował jako elektryk okrętowy w Stoczni Gdańskiej.

W grudniu 1970 był jednym z przywódców stoczniowego komitetu strajkowego. W 1976 został zwolniony z pracy za publiczną krytykę koncesjonowanych organizacji związkowych. Do 1980 zatrudniony najpierw jako elektromechanik w Gdańskich Zakładach Mechanizacji Budownictwa ZREMB i następnie w Zakładzie Robót Elektrycznych Elektromontaż w Gdańsku. W 1978 zaangażował się w działalność Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Był członkiem redakcji "Robotnika Wybrzeża", współpracował z Komitetem Samoobrony Społecznej KOR. W sierpniu  1980 współorganizował komitet strajkowy w Stoczni Gdańskiej i stanął na czele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego na Wybrzeżu. 31 sierpnia 1980 z ramienia MKS podpisał z delegacją rządową pod przewodnictwem wicepremiera Mieczysława Jagielskiego gdańskie porozumienia sierpniowe kończące strajki i torujące drogę do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

17 września 1980 roku stanął na czele nowo utworzonej Krajowej Komisji Porozumiewawczej, a w 1981 roku został wybrany podczas pierwszego Krajowego Zjazdu Delegatów w Gdańsku – na pierwszego przewodniczącego NSZZ "Solidarność". Prowadzony w latach 1980–1981 przez Lecha Wałęsę związek zawodowy przekształcił się w masowy ruch społeczno-polityczny, liczący w szczytowym okresie około 10 mln członków. Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego w grudniu 1981 r. był internowany do listopada 1982 r. Od stycznia 1983 r. znów pracował w stoczni i równocześnie działał jako przewodniczący zdelegalizowanej „Solidarności”. W sierpniu 1988 r., na propozycję członka Biura Politycznego KC PZPR ministra spraw wewnętrznych gen. Czesława Kiszczaka, doszło do spotkania Kiszczak – Wałęsa, którego wynikiem było rozpoczęcie rozmów rządu z opozycją przy „okrągłym stole”. Efektem obrad „okrągłego stołu” była zmiana Konstytucji PRL oraz wybory parlamentarne przeprowadzone w czerwcu 1989.

Był pierwszym demokratycznie wybranym prezydentem Rzeczypospolitej (od grudnia 1990 do grudnia 1995) i od jego wyboru można liczyć początek nowego ustroju w Polsce. Kadencja Lecha Wałęsy podporządkowana była przede wszystkim zmianom ustrojowym. W jej trakcie zdołał do pierwszych demokratycznych wyborów parlamentarnych znowelizować konstytucję, wdrożyć przemiany ekonomiczne zwane polskim przyspieszeniem gospodarczym. W polityce zagranicznej zaś doprowadził do rozwiązania Układu Warszawskiego i wycofania obcych wojsk z kraju. Podpisał układy o dobrym sąsiedztwie ze wszystkimi graniczącymi państwami i współtworzył działanie Grupy Wyszehradzkiej. Zapoczątkował też polską drogę do Unii Europejskiej i NATO. W październiku 1983 r. został Laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, otrzymał też wiele innych nagród zagranicznych; doktora h.c. kilkudziesięciu uniwersytetów polskich i zagranicznych. W listopadzie 1989 r. w trakcie wizyty w USA przemawiał przed połączonymi izbami Kongresu – jako trzeci cudzoziemiec w historii amerykańskiego parlamentaryzmu, nie piastujący funkcji państwowych. Po zakończeniu kadencji prezydenckiej założył w Warszawie Instytut noszący jego imię.

Uchwałą Nr XXXVII/274/05 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 kwietnia 2005 r. nadano Lechowi Wałęsie b. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kościerzyna, który jest podziękowaniem i podkreśleniem jego osobistej roli w najnowszej historii Polski.

Uroczystość laudacyjna miała miejsce w dniu 6 czerwca 2005 roku.

 

 

 

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 6579 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget