Strona z portalu

  / Urząd / Honorowi Obywatele Miasta Kościerzyny / Stefan Kirtiklis
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

Stefan Sewer Kirtiklisur. 8 stycznia 1890 w Kolnie. W 1904-5 r.  jako uczeń szkoły średniej w Łomży i członek Organizacji Bojowej PPS aresztowany przez władze rosyjskie za udział w strajku szkolnym. Zwolniony w 1907 r. ze względu na młody wiek. W 1909 r. wyjeżdża do Brukseli, gdzie studiuje i działa w PPS Frakcja Rewolucyjna. Na początku 1914 r. wraca do Królestwa. Po wybuchu I wojny światowej wstępuje do POW. W 1917 r. powołany do Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich zostaje komendantem kompanii szkolnej. Aresztowany w 1918 r. przez Austriaków i wydalony do Warszawy. W listopadzie 1918 r. zostaje Komendantem Milicji Ludowej na obszar byłej okupacji austriackiej. W 1922-6 r. służy w stopniu kapitana w żandarmerii i w Korpusie Ochrony Pogranicza. W latach 1931-1936 pełni urząd wojewody pomorskiego. Jako wojewoda uważał, że tylko wielkie Pomorze, powiększone o powiaty sąsiednich województw, może spełnić przypadającą mu rolę w państwie, stając się pomostem pomiędzy resztą kraju a Bałtykiem. W 1938 r. przechodzi na emeryturę i przenosi się do Wilna. Aresztowany w październiku 1940 r. i wywieziony do obozu nad Peczorą, gdzie przebywał do marca 1942 r. Po podpisaniu układu Sikorski-Majewski wraz z armią generała Andersa udał się na Bliski Wschód i osiadł w Palestynie jako uchodźca cywilny. W kwietniu 1945 r. został wezwany do Moskwy. Do Warszawy przybył 30 kwietnia 1945 r. w celu objęcia stanowiska wicedyrektora departamentu w Ministerstwie Aprowizacji i Handlu. Po zwolnieniu z pracy zamieszkał w 1950 r. w Magdalence pod Warszawą, gdzie zmarł 24. czerwca 1951 r. Odznaczony był Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Oficerskim OOP i Krzyżem Walecznych.

W uchwale z dnia 11 listopada 1934 r., przyznającej wojewodzie tytuł honorowego obywatela napisano m. in.: ... Dzisiaj po 3-letnim okresie Twego włodarstwa, Panie Wojewodo, doświadczyliśmy, że aczkolwiek kryzys gospodarczy jeszcze nadal trwa, to dzięki Twej szczególnej opiece potrafiliśmy go przetrwać. Troskę twoją odczuwaliśmy na każdym kroku tak w życiu gospodarczym, jak w życiu samorządowem. A w życiu społecznem zdołałeś, Panie Wojewodo, wszystkich ludzi dobrej woli pobudzić do pracy twórczej, stawiając sam sobie cele gospodarcze na pierwszy plan Twojego programu. Różne prace inwestycyjne na terenie Pomorza, finansowane za Twojem staraniem przez Fundusz Pracy, ulżyły los całego szeregu bezrobotnych, a z dobrodziejstwa, którego korzystało m. in. i nasze miasto. W niezapomnianej nigdy pamięci pozostaje dla nas także Twój tegoroczny pobyt w naszym grodzie, podczas którego okazałeś tak dużo zainteresowania dla naszych trosk miejskich, udzielając nam Swej pomocy i cennych porad. Wobec tego pragniemy w dowód wdzięczności prosić Ciebie, Czcigodny Panie Wojewodo, o łaskawe zaszczycenie nas przyjęciem z naszych rąk Obywatelstwa Honorowego naszego miasta.

 

 

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 6228 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget