Strona z portalu

  / Rada Miasta / Sesje VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna / XXVIII Sesja Rady Miasta Kościerzyna - 27 kwietnia 2016 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

XXVIII Sesja Rady Miasta Kościerzyna

27  kwietnia 2016

Zaproszenie na sesję

 

Część I.

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
lista obecności - TUTAJ
przyjęty porządek obrad - TUTAJ
protokół z XXVI sesji

Część II.

Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
- prezentacja Burmistrza - TUTAJ

Część III.

Podjęcie uchwał finansowych

 • podjęcie uchwały na druku nr 230 zmiany uchwały Nr 59/438/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zmienionej uchwałą Nr 74/547/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 października 2014r., Nr VII/25/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015r., Nr X/53/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2015r. i Nr 16/109/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015r. - XXVIII/214/16
 • podjęcie uchwały na druku 221a w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016 rok - XXVIII/215/16
 • podjęcie uchwały na druku nr 222a w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - XXVIII/216/16
 • podjęcie uchwały na druku nr 223 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kościerskiego - XXVIII/217/16

Część IV.

Podjęcie uchwał w zakresie gospodarki nieruchomościami miejskimi i planowania przestrzennego

 • podjęcie uchwały na druku 225 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 38/32, położonej przy ul. Kartuskiej, w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna - XXVIII/218/16

Część V.

Podjęcie pozostałych uchwał

 • podjęcie uchwały na druku 226 w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w „GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2016”, przyjętego uchwałą Nr XXII/159/2015 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015r. - XXVIII/219/16
 • podjęcie uchwały na druku nr 227 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna - XXVIII/220/16
 • podjęcie uchwały na druku nr 229 w sprawie przystąpienia do rozbudowy układu drogowego w Kościerzynie łączącego drogę wojewódzką nr 221 z drogą krajową nr 20 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - XXVIII/221/16
 • podjęcie uchwały na druku nr 231 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kosztów i sposobu projektowania drogi dojazdowej łączącej ul. Osiedle za Lasem z ul. Wita Stwosza w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu DK nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia” zmienionej uchwałą Nr 23/182/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały
  Nr VIII/49/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kosztów i sposobu projektowania drogi dojazdowej łączącej ul. Osiedle za Lasem z ul. Wita Stwosza w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu DK nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia” - XXVIII/222/16

Część VI.

Zmiana składów osobowych komisji Rady Miasta
-wniosek radnych

 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/3/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Kościerzyna zmienionej uchwałą Nr VIII/47/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/3/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Kościerzyna - XXVIII/223/16

Część VII.

Sprawozdania i informacje.

 • Informacja z działalności LOT SERCE KASZUB - TUTAJ
 • Ocena zasobów Pomocy Społecznej;

Część VIII.

Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski i informacje oraz zakończenie sesji.

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 5578 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget