Strona z portalu

  / Rada Miasta / Sesje VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna / XXIX Sesja Rady Miasta Kościerzyna - 18 maja 2016 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

Sesja Rady Miasta Kościerzyna

Nr XXIX z dnia 18 maja 2016 roku

Zaproszenie na sesję

 

Część I.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad
- przyjęty porządek obrad     
- lista obecności

Część II.

Podjęcie uchwał w sprawie

 • wniesienia aportem do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o. w Kościerzynie nakładów poniesionych na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kościerzynie - XXIX/224/16
 • nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego - XXIX/225/16

Część III.

Podjęcie uchwał i zakończenie sesji.

 • przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
  i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018” - XXIX/226/16
 • zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Kościerzyna
  - wniosek taryfowy
  -
  opinia burmistrz

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 5206 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget