Strona z portalu

  / Urząd / Dla mieszkańców / Dokumenty strategiczne
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

 

Programowanie rozwoju Gminy Miejskiej Kościerzyna
Dokumenty strategiczne

Strategia Rozwoju Miasta Kościerzyna na lata 2014 - 2020

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Kościerzyna

 
 

Wniosek o dofinansowanie demontażu materiałów zawierających azbest, transporty, utylizacji odpadów zawierających azbest

Informacja o klimacie inwestycyjnym dla Strefy Aktywności Gospodarczej w Kościerzynie

Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 5 lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2017 – 2019

„Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2018”

Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok

Program sektorowy rozwoju rynku pracy, edukacji i aktywizacji społecznej Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego obszar powiatu kościerskiego” 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2017 roku
 

 

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 5524 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget