Strona z portalu

  / Urząd / Dla mieszkańców / Gospodarka Przestrzenna
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

Gospodarka przestrzenna


Miejski System Informacji Przestrzennej - TUTAJ


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kościerzyna:

Uchwała LXVI/496/14 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna z dnia 28.05.2014r.

wraz ze zmianą

Uchwała LXVI/515/18 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna z dnia 29.08.2018r.


a) UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - TUTAJ
b) KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - TUTAJ

zał. nr 2 uwarunkowania - załącznik graficzny - tutaj

zał. nr 3 kierunki - załacznik graficzny - tutaj

zał. nr 4 zaopatrzenie w wodę - załącznik graficzny - tutaj

zał. nr 5 odprowadzenie ściekow - załącznik graficzny - tutaj

zał. nr 6 odprowadzenie wód opadowych - załącznik graficzny - tutaj

zał. nr 7 zaopatrzenie w ciepło - załącznik graficzny - tutaj


Strona: 1 
Stronę odwiedzono 11891 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget