Strona z portalu

  / Rada Miasta / Sesje VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna / XXXII Sesja Rady Miasta Kościerzyna (absolutoryjna) - 22 czerwca 2016 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

W dniu 22 czerwca 2016 roku odbyła się XXXII sesja Rady Miasta Kościerzyna, podczas której radni udzielili burmistrzowi Kościerzyny Michałowi Majewskiemu absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. 13 radnych było za podjęciem uchwały, zaś 2 zagłosowało przeciw.

Realizacja budżetu:
Dochody - 81 842 267,67 zł
Wydatki - 77 964 590,33 zł

W części uchwałodawczej XI sesji Rada Miasta podjęła uchwały w sprawie:

- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2015 rok - XXXII/242/16

 - udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kościerzyna za 2015 rok - XXXII/241/16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 5139 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget