Strona z portalu

  / Rada Miasta / Sesje VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna / XXXVII Sesja Rady Miasta Kościerzyna - 26 października 2016 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

XXXVII Sesja Rady Miasta Kościerzyna
  26 października 2016 r.

ZAPROSZENIE

 

Część I.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad oraz p
rzyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI sesji.
- Ustalony porządek obrad
- lista obecności
-
Protokół nr XXXV/2016
- Protokół nr XXXVI/2016


Część II.
Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady -
prezentacja


Część III.
Podjęcie uchwał finansowych i oświatowych.

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016 rok - XXXVII/277/16
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - XXXVII/278/16
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości - XXXVII/279/16
 • Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna w roku 2017 - XXXVII/280/16


Część IV.
Podjęcie uchwał Wydziału Rozwoju i Promocji

 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2017 – 2019 - XXXVII/281/16
  - prezentacja WRiP
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok” - XXXVII/282/16
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/239/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kościerzyna” - XXXVII/283/16
  - prezentacja WRiP


Część V.
Podjęcie pozostałych uchwał i analiza oświadczeń majątkowych.

 • Podjęcie uchwały w sprawie nadania nowego Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna - XXXVII/284/16
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie pomnika Aleksandra Majkowskiego - XXXVII/285/16


Część VI.
Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje oraz zakończenie sesji.


 

 

 

 

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 5011 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget