Strona z portalu

  / Rada Miasta / Sesje VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna / XXXIX Sesja Rady Miasta Kościerzyna - 23 listopada 2016 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

Sesja nr XXXIX  -  23 listopada 2016 roku

Scenariusz Obrad

Część I.
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.

- lista obecności
- protokół z XXXVII sesji RM


Część. II.
Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie między-sesyjnym i z wykonania uchwał Rady.


Część III.
Podjęcie uchwał – planowanie przestrzenne, finanse miasta oraz oświata

  • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie;
  • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni oraz granicami miasta;
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016 rok;
  • Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych;
  • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego;

Część IV.
Podjęcie pozostałych uchwał i informacja z wykonania zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016;

  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani dla miasta Kościerzyna na rok 2017”;
  • podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/170/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do budowy układu drogowego w Kościerzynie łączącego drogę wojewódzką nr 214 z drogą krajową nr 20 ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019”;
  • Podjęcie uchwały w sprawie nadania nowego Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna;

Część V.
Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje, zakończenie sesji.


 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 4939 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget