Strona z portalu

  / Rada Miasta / Sesje VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna / XLII Sesja Rady Miasta Kościerzyna - 28 grudnia 2016 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

Sesja Rady Miasta Kościerzyna Nr XLII
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Zaproszenie na XLII Sesję Rady Miasta Kościerzyna

Część I.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad, p
rzyjęcie protokołu z XXXVIII, XXXIX i XL sesji.

- Lista obecności         
- Przyjęty porządek obrad
- Protokół XXXVIII
- Protokół XXXIX
- Protokół XL


Część II.
Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady -
prezentacja burmistrza


Część III.
Podjęcie uchwał okołobudżetowych.

 • zmiany uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2015r.
  w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016 rok;
 • zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna,

Część IV.
Podjęcie uchwał

 • przyjęcia dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kościerzyna” ;
 • uchylenia uchwał Rady Miasta Kościerzyna w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta Kościerzyna „Plebanka”;
 • przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 1352/2, położonej w rejonie ulicy Kazimierza Tetmajera, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 179/70, położonej przy ulicy Browarnej,
  w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna;
 • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 64/4, położonej w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna;
 • sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie miasta Kościerzyna;

Część V.
Podjęcie uchwał

 • przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
  i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018”

Część VI.
Uchwalenie Statutu Miasta Kościerzyna

- Statut Miasta Kościerzyna


Część VII.
Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje oraz zakończenie sesji.

 

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 4928 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget