Strona z portalu

  / Aktualności / Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu z terenu miasta Kościerzyna w 2018 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu z terenu miasta Kościerzyna w 2018 roku
Zdjęcie
Termin składania wniosków do tegorocznej edycji realizacji zadania w ramach Programu Usuwania Azbestu z terenu Miasta Kościerzyna został przedłużony do dnia 30 kwietnia 2018r. Wnioski można składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna

Informujemy mieszkańców miasta, iż przyjmujemy wnioski o dofinansowanie działań związanych z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Kościerzyna (budynki mieszkalne lub gospodarcze) stanowiące własność osób fizycznych lub wspólnot mieszkaniowych nie prowadzących w tych obiektach działalności gospodarczej.

Podobnie jak w latach ubiegłych na realizację tegorocznej edycji   Programu Gmina Miejska Kościerzyna wystąpi w imieniu zainteresowanych mieszkańców miasta do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kościerzyna” –  edycja 2018 rok”.

Formularz wniosku wraz z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2006 - 2030", dostępny jest na stronie internetowej Gminy Miejskiej Kościerzyna (w zakładce „dla mieszkańców”) oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca i Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta Kościerzyna.

Do pobrania:
1. Szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania - TUTAJ
2. Wniosek o dofinansowanie - TUTAJ
3. Informacja o wyrobach zawierających azbest - TUTAJ
4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - TUTAJ

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 5558 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget