Strona z portalu

  / Aktualności / Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu z terenu miasta Kościerzyna w 2017 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu z terenu miasta Kościerzyna w 2017 roku
Zdjęcie
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Usuwania Azbestu z terenu Miasta Kościerzyna. Informujemy mieszkańców miasta, iż przyjmujemy wnioski o dofinansowanie działań związanych z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Kościerzyna (budynki mieszkalne lub gospodarcze) stanowiące własność osób fizycznych lub wspólnot mieszkaniowych nie prowadzących w tych obiektach działalności gospodarczej.

Podobnie jak w latach ubiegłych na realizację tegorocznej edycji   Programu Gmina Miejska Kościerzyna wystąpi w imieniu zainteresowanych mieszkańców miasta do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kościerzyna” – edycja 2017 rok”.

Formularz wniosku wraz z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2006 - 2030", dostępny jest na stronie internetowej Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca i Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta Kościerzyna. Wnioski można składać w terminie do 31 marca 2017r w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna.

Do pobrania:

1. Szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania
2. Wniosek o dofinansowanie demontażu materiałów zawierających azbest
3.
Informacja o wyrobach zawierających azbest
4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 2365 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget