Strona z portalu

  / Aktualności / „Ekologicznie postępujesz – dymów nie emitujesz! Kampania na rzecz poprawy jakości powietrza województwa Pomorskiego”
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
„Ekologicznie postępujesz – dymów nie emitujesz! Kampania na rzecz poprawy jakości powietrza województwa Pomorskiego”
Zdjęcie
Projekt zakładał realizację kampanii, która poprzez zróżnicowane działania i zasięg oddziaływania stała się doskonałym narzędziem edukacyjnym, informacyjnym oraz promocyjnym.

W ramach kampanii w okresie 05.2017r. – 06.2017r. zrealizowano następujące działania:

 1. Organizacja "Kaszubskiego dnia energii"
 2. Wydanie e-publikacji "Eko-Pomorze"
 3. Cykliczne "Kaszubskie spotkania z ekologią"
 4. Konkurs "Pomorski ekolog"
 5. Konkurs internetowy "Eco-wiedza"
 6. Przeprowadzenie terenowej gry ekologicznej
 7. Seria plakatów informacyjno-edukacyjnych
 8. Kampania projektu w prasie oraz radiu regionalnym

Działanie 1: Organizacja "Kaszubskiego dnia energii"

Pierwszym działaniem, które odbyło się na kościerskim Rynku w ramach niniejszego projektu było przeprowadzenie w maju 2016 roku "Kaszubskiego Dnia Energii". T-shirty
z kolorowych gazet, spódnice z plastikowych kubków, naszyjniki z zużytych nakrętek
i wiele innych rozmaitych kolorowych kreacji zaprezentowali uczniowie kościerskich szkół w czasie II edycji „Kościerskiego Dnia Energii”. W taki sposób młodzież i ich opiekunowie zachęcali mieszkańców Kościerzyny i powiatu do oszczędzania energii. Najciekawsze stroje  w każdej kategorii wiekowej wyróżnione zostały przez Jury Power Bankiem - przenośną ładowarką. Pozostali uczestnicy otrzymali bony podarunkowe.

W czasie „Kościerskiego Dnia Energii” prócz pokazu mody ekologicznej mieszkańcy mieli możliwość zapoznać się ze specjalnie przygotowanymi na ten dzień stoiskami edukacyjnymi kościerskich placówek edukacyjnych. Każda ze Szkół w swoim namiocie przy ogromnym wsparciu i zaangażowaniu nauczycieli promowała efektywność energetyczną poprzez prezentację odnawialnych źródeł energii. Stoiska edukacyjne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców naszego Miasta oraz przebywających w tym czasie gości. Tego dnia w namiotach można było podziwiać prace młodych artystów – laureatów szkolnych konkursów plastycznych, którym ze sceny nagrody wręczył Burmistrz Miasta Kościerzyna Pan Michał Majewski. Uczestnicy imprezy mogli również skorzystać z praktycznych porad ekologicznych przygotowanych przez Ligę Ochrony Przyrody oraz Bibliotekę Miejską w Kościerzynie, a wolny czas umilały mieszkańcom występy artystyczne dzieci i młodzieży.

Działanie 2: Wydanie e-publikacji "Eko-Pomorze"

Celem wydanej e-publikacji "Eko-Pomorze" było zbliżenie mieszkańcom województwa pomorskiego problematyki zanieczyszczenia powietrza i środowiska. Publikacja podzielona została na tematyczne rozdziały zawierające m.in.:

 • stan środowiska naturalnego w województwie pomorskim
 • zanieczyszczenie powietrza - powstawanie i jego wpływ na stan środowiska i zdrowie człowieka
 • odnawialne źródła energii – rodzaje i perspektywy wykorzystania
 • możliwości dofinansowania OZE

Działanie 3: Cykliczne "Kaszubskie spotkania z ekologią"

Jednym z działań kampanii było przeprowadzenie w czterech powiatach województwa pomorskiego "Spotkań z ekologią". Spotkania w powiatach kartuskim, kościerskim, bytowskim oraz lęborskim poprowadziła Prezes Ligi Ochrony Przyrody
w Kościerzynie Pani Teresa Preis.

"Spotkania z ekologią", które udało się zrealizować w ramach niniejszego projektu stworzyły możliwość realnego wzbogacenia wiedzy z zakresu ochrony jakości powietrza oraz szeroko rozumianej efektywności energetycznej. Dzięki przygotowanej części teoretycznej ale przede wszystkim praktycznej, uczestnicy mieli możliwość naocznego zaobserwowania zjawisk związanych np. paleniem plastików czy działania mikro instalacji solarnej. Każdy z uczestników otwartych spotkań z ekologią otrzymał zakładkę do książki z hasłem promującym oszczędzanie energii w domu/pracy/szkole.

Działanie 4: Konkurs "Pomorski ekolog"

Niniejsze działanie miało na celu możliwość zaprezentowania działań proekologicznych miast województwa pomorskiego poprzez nagranie i przesłanie na konkurs filmiku. Mimo szerokiej kampanii informacyjnej tego wydarzenia (prasa, radio, facebook, strona www Miasta Kościerzyna, portale informacyjne, plakaty) konkurs w uzgodnieniu
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku został unieważniony z powodu zbyt małej ilości nadesłanych zgłoszeń.

Działanie 5: Konkurs internetowy "Eko-wiedza"

29 maja br. na stronie internetowej Miasta Kościerzyna oraz na facebooku ogłoszono konkurs dla mieszkańców, który potrwał do 24 czerwca br. Zadaniem mieszkańców było odpowiadanie na cyklicznie wstawiane pytania dotyczące szeroko pojętej efektywności energetycznej oraz zanieczyszczenia powietrza. W gronie laureatów znalazło się 20 osób. Osoby te odpowiedziały poprawnie na każde z umieszczanych pytań. Z wyszczególnionych laureatów wyłoniono miejsce I, 2 miejsca II, miejsce III, 4 wyróżnienia. Pozostałe osoby, które odpowiedziały poprawnie na każde z pytań otrzymały również nagrody.

Działanie 6: Przeprowadzenie terenowej gry ekologicznej

Działanie to miało na celu poszerzanie świadomości ekologicznej uczestników gry.
W grze udział wzięły 5-osobowe drużyny z pięciu kościerskich placówek oświatowych wraz z opiekunami. Na starcie przy Urzędzie Miasta Kościerzyna uczestnicy otrzymali mapy, według których poruszali się po mieście. Każda z drużyn otrzymała inne zestawienie lokalizacji punktów. Na każdej ze stacji (przygotowanej przez poszczególnych partnerów gry) uczestnicy mierzyli się z przygotowanymi zadaniami związanymi z tematyką ochrony powietrza, środowiska oraz edukacji ekologicznej. Zwyciężyła drużyna, która zdobyła najwięcej punktów przyznawanych przez koordynatorów w poszczególnych stacjach. Pozostałe drużyny również zostały nagrodzone. Na mecie dla uczestników przygotowano piknik ekologiczny
z poczęstunkiem.

Partnerami merytorycznymi gry byli:
-       Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO,
-       Straż Miejska w Kościerzynie,
-       Powiatowa Państwowa Straż Pożarna,
-       Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie,
-       Liga Ochrony Przyrody Oddział Kościerzyna,
-       Nadleśnictwo Kościerzyna.

Działanie 7: Seria plakatów informacyjno-edukacyjnych

Pierwsza seria plakatów - 40 sztuk została przeznaczona na rozpropagowanie konkursu "Pomorski ekolog", druga natomiast w ilości 60 sztuk zaprezentowała mieszkańcom "Eko Dekalog" - krótkie wskazówki na temat tego, co zrobić by wspólnie dbać o środowisko.

Działanie 8: Kampania projektu w prasie oraz radiu regionalnym

Artykuł w prasie lokalnej – 3 szt.

Artykuły informacyjno-edukacyjne ukazały się w:

 • Gazecie Wyborczej (prasa regionalna) w dniu 14.02.2017
 • Gazecie Wyborczej (prasa regionalna) w dniu 13.06.2017
 • Gazecie Wyborczej (prasa regionalna) w dniu 23.06.2017

Spot w radio regionalnym – 4 szt.

Emisja spotów informacyjno-edukacyjnych wyemitowana została w:

 • Radiu Kaszebe (radio regionalne) w terminie 13-18.02.2017
 • Radiu Kaszebe (radio regionalne) w terminie 22-27.05.2017
 • Radiu Kaszebe (radio regionalne) w terminie 05-10.06.2017

Promocja kampanii trwała przez cały okres realizacji Projektu, począwszy od poinformowania mieszkańców Kościerzyny o otrzymania dofinansowania na realizację niniejszego zadania do czasu umieszczenia sprawozdania z realizacji niniejszego projektu na stronie www. Efekty każdego, poszczególnego etapu kampanii na bieżąco umieszczano na stronie www oraz Facebooku Miasta.

Cel główny:

Głównym celem projektu było upowszechnienie wśród mieszkańców województwa pomorskiego wiedzy na temat możliwości przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza oraz zwiększenia efektywności energetycznej.

Cele szczegółowe:

-       podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców województwa pomorskiego
w zakresie problematyki zanieczyszczenia powietrza,
-       zwiększenie świadomości na temat energetycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i sposobów oszczędności energii,
-       podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie korzyści ekonomicznych wynikających z racjonalnego wykorzystywania energii w gospodarstwach domowych,
-       upowszechnienie racjonalnego zużywania energii,
-       promocja efektywności energetycznej,
-       promocja odnawialnych źródeł energii,
-       poprawa jakości powietrza,
-       kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa pomorskiego,
-       wykształcenie prawidłowych postaw proprzyrodniczych, w tym sprzyjających zmniejszeniu zużycia energii i ochronie powietrza,
-       zwiększenie zainteresowania mieszkańców tematyką ochrony środowiska,
a głównie powietrza,
-       wykształcenie pokolenia świadomego ekologicznie oraz pełnego szacunku dla środowiska naturalnego,
-       zmniejszenie końcowego zużycia energii w sektorze budownictwa mieszkaniowego, a tym samym redukcja emisji CO2 i poprawa jakości powietrza.

Finansowanie Projektu:

1.

Całkowita wartość zadania:

18.736,87 zł

2.

Środki własne:

10.766,85 zł

3.

Dofinansowanie (dotacja) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:           

  7.970,02 zł

 

Pisemne sprawozdanie.pdf - TUTAJ

Publikacja_Eko-Pomorze.pdf - TUTAJ


 Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 www.wfos.gdansk.pl

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 5175 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget