Strona z portalu

  / Aktualności / Stypendium marszałka województwa pomorskiego dla zdolnych studentów
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Stypendium marszałka województwa pomorskiego dla zdolnych studentów
Zdjęcie
Ponad 130 tys. zł przeznaczył Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego na stypendia dla zdolnych studentów w roku akademickim 2017/2018. Miesięcznie można otrzymywać nawet 380 zł. Stypendium przyznawane jest na 9 miesięcy. Mogą się o nie ubiegać osoby kontynuujące studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia magisterskie, zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych.

Warunkiem jego przyznania jest średnia ocen nie mniejsza niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku, a także znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Stypendium przeznaczone jest dla studentów mieszkających na terenie województwa pomorskiego (wystarczy deklaracja –zameldowanie nie jest wymagane).

Dodatkowe punkty można otrzymać za studiowanie na pomorskiej uczelni, czym Urząd Marszałkowski chce zachęcić żaków do stawiania na Pomorze.

Punktowana jest też aktywność naukowa, artystyczna lub sportowa wnioskującego, np. publikacje w czasopismach branżowych, wystąpienia na konferencjach, zgłaszane patenty i wzory użytkowe oraz nagrody i wyróżnienia w konkursach.

Wnioski można składać do 27 października.

Więcej informacji oraz generator wniosków na stronie Departamentu Rozwoju Gospodarczego.

Zobacz także: Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 791 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget