Strona z portalu

  / Aktualności / Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu z terenu miasta Kościerzyna w 2018 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu z terenu miasta Kościerzyna w 2018 roku
Zdjęcie
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Usuwania Azbestu z terenu Miasta Kościerzyna. Informujemy mieszkańców miasta, iż przyjmujemy wnioski o dofinansowanie działań związanych z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Kościerzyna (budynki mieszkalne lub gospodarcze) stanowiące własność osób fizycznych lub wspólnot mieszkaniowych nie prowadzących w tych obiektach działalności gospodarczej.

Podobnie jak w latach ubiegłych na realizację tegorocznej edycji   Programu Gmina Miejska Kościerzyna wystąpi w imieniu zainteresowanych mieszkańców miasta do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kościerzyna” – edycja 2018 rok”.

Formularz wniosku wraz z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2006 - 2030", dostępny jest na stronie internetowej Gminy Miejskiej Kościerzyna (w zakładce „dla mieszkańców”) oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca i Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta Kościerzyna. Wnioski można składać w terminie do 31 marca 2018r w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna.

UWAGA! Prace polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest będą realizowane przez uprawniony podmiot wybrany przez Urząd Miasta Kościerzyna, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Pomoc finansowa nie obejmuje zwrotu kosztów już poniesionych związanych ze zdemontowaniem wyrobów zawierających azbest, które zostaną zgłoszone do odebrania i do unieszkodliwienia.

Pomoc finansowa nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego, które w całości pokrywa i wykonuje właściciel nieruchomości.

Do pobrania:
1. Szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania - TUTAJ
2. Wniosek o dofinansowanie - TUTAJ
3. Informacja o wyrobach zawierających azbest - TUTAJ
4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - TUTAJ

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 1169 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget