Strona z portalu

  / Jednostki / Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji / Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
Zdjęcie
Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać po 25 maja 2018 roku. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie. Z Administratorem Danych można skontaktować się z telefonując pod numer: 58 580-00-13 lub wysyłając pisemną korespondencję na adres: ul. Kamienna 7; 83-400 Kościerzyna

  2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować wysyłając email na:  j.lindstet@koscierzyna.gda.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres jw. z dopiskiem „IOD”.

  3. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Ponadto Administrator przetwarzać będzie Państwa Dane osobowe w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych wynikających z zadań statutowych KOSiR w Kościerzynie, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania świadomości w zakresie aktywności z uprawiania sportu poprzez organizowanie zawodów, turniejów, konkursów, innych imprez sportowych i kulturowych.

  4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

  5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  9. Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3.

  10. Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.Strona: 1 
Stronę odwiedzono 3532 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget