Strona z portalu

  / Aktualności / Konsultacje Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok – złóż wniosek!
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Konsultacje Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok – złóż wniosek!
Zdjęcie
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach, w wyniku których w budżecie Miasta Kościerzyny na rok 2019 znajdą się zadania wskazane przez mieszkańców Kościerzyny.

Jak to działa w Kościerzynie?

Konsultacje będą prowadzone w trzech etapach zgodnie z zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji budżetowych. W pierwszym etapie mieszkańcy miasta, na specjalnie przygotowanych formularzach, mogą zgłaszać propozycje projektów do realizacji w roku 2019. W kolejnych etapach odbędzie się komisyjna ocena zgłoszonych wniosków oraz wybór zadań do realizacji spośród projektów zaopiniowanych pozytywnie w drodze bezpośredniego głosowania mieszkańców.

UWAGA ważne:

 • Projekty składane są do dwóch okręgów (I i II) obejmujących wskazane ulice Miasta Kościerzyna, wg miejsca zamieszkania osoby zgłaszającej, zgodnie z załącznikiem. Łączna pula środków wynosi 500.000 zł, po 250.000 zł dla każdego okręgu.
 • Zgłoszony projekt dotyczy wyłącznie okręgu, w którym zamieszkuje osoba go zgłaszająca.
 • Zgłaszane mogą być zarówno projekty dotyczące realizacji inwestycji (infrastrukturalne), jak i projekty o charakterze społecznym.
 • Każdy z uczestników konsultacji może zgłosić jeden wniosek, przy czym wartość jednostkowa zgłoszonego projektu o charakterze inwestycyjnym nie może przekroczyć kwoty 150.000 zł brutto, a wartość jednostkowa projektu o charakterze społecznym nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł brutto.
 • Zgłaszający musi określić przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania. Ostateczna wycena dokonywana jest w procesie weryfikacji zgłoszonych zadań przez Urząd Miasta Kościerzyna.
 • Propozycje projektu może zgłosić każdy mieszkaniec Kościerzyny, wyłącznie w imieniu własnym jako osoba fizyczna.
 • W ramach konsultacji mogą być proponowane wyłącznie wydatki o charakterze lokalnym dotyczące inwestycji celu publicznego i mieszczące się w granicach zadań własnych gminy.
 • Propozycja projektu do budżetu obywatelskiego może dotyczyć tylko jednej lokalizacji.
 • Formularz zgłoszenia projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej (poniżej) oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna.
 • Wypełnione formularze projektów można składać w wersji pisemnej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna oraz elektronicznej na adres: urzad@koscierzyna.gda.pl lub poprzez platformę E-Puap.
 • Zgłoszenie projektu uznaje się za ważne, jeśli wypełnione są wszystkie pola formularza oraz został on podpisany odręcznie przez zgłaszającego. Oznacza to, że dla ważności zgłoszenia dokonanego drogą elektroniczną niezbędne jest przekazanie skanu odręcznie podpisanego formularza. Dla ważności zgłoszenia niezbędne jest także wyrażenie przez zgłaszającego/cych zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wszelkie regulacje dotyczące konsultacji społecznych z mieszkańcami Kościerzyny dotyczących propozycji projektów do budżetu Miasta Kościerzyna na rok 2019 zostały przyjęte w drodze Uchwała LX/482/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji do budżetu Miasta Kościerzyna na 2019 rok

Zapraszamy do składania własnych propozycji projektów
do budżetu Kościerzyny na rok 2019.

Na zgłoszenia czekamy w okresie od 18.06.2018r. do 13.07.2018r.


ZŁÓŻ: WNIOSEK

Zobacz:
- w jakim jesteś okręgu – TUTAJ
- zasady i tryb przeprowadzania konsultacji budżetowych – TUTAJ
- harmonogram konsultacji z mieszkańcami Kościerzyny – TUTAJ

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 3299 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget