Strona z portalu

  / Urząd / 100-lecie Niepodległości / Konkurs 100 flag na 100-lecie Niepodległości”
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

Szanowni Państwo, zachęcamy do udziału w konkursie pn. "100 flag na 100-lecie Niepodległości”, który organizowany jest na naszym fanpage'u. Przez 100 dni będziemy publikować na naszym profilu różne pytania dotyczące 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Spośród nadesłanych odpowiedzi Jury nagrodzi w każdym dniu konkursu 1 osobę, której odpowiedź uzna za prawidłową lub najciekawszą. Nagrodami w Konkursie są zestawy gadżetów promocyjnych wydanych z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i ufundowanych przez firmę NANDRUK. Zapraszamy do udziału w konkursie.

Polub nas na facebooku i weź udziałw konkursie!

Regulamin konkursu - tutaj


Pytanie nr 1
Kiedy obchodzimy Święto Niepodległości?

Pytanie nr 2
Dokumentem o przełomowym znaczeniu, który stworzył nieodwracalną perspektywę niepodległości, był tzw. Akt 5 listopada wydany w roku 1916 przez:
a) cara rosyjskiego i cesarza niemieckiego
b) cara rosyjskiego
c) cesarza niemieckiego i cesarza Austro-Węgier
d) prezydenta Stanów Zjednoczonych

Pytanie nr 3
Od czego pochodzi nazwa "Błękitna Armia" generała Hallera?
A. od koloru chust noszonych przez żołnierzy
B. od koloru mundurów
C. od koloru letniego nieba

Pytanie nr 4
Magdeburg, w którym przebywał internowany Marszałek Józef Piłsudski, był twierdzą:
a) austriacką
b) francuską
c) niemiecką
d) rosyjską

Pytanie nr 5
Armia Polska zorganizowana we Francji w roku 1918 z uwagi na krój i kolor mundurów, nazywana była:
a) armią feldgrau
b) armią błękitną
c) armią stalową
d) armią marengo

Pytanie nr 6
Wraz ze swoimi podkomendnymi w latach 1914-18 walczył zbrojnie ze wszystkimi zaborcami, kolejno Rosjanami, Austriakami i Niemcami. Mowa o:
a) Władysławie Sikorskim
b) Stanisławie Szeptyckim
c) Stanisławie Hallerze
d) Józefie Hallerze

Pytanie nr 7
Gdy w XVIII wieku Polska straciła niepodległość, została podzielona między ilu zaborców?
a) dwóch
b) trzech
c) czterech

Pytanie nr 8
Kto jest widoczny na zdjęciu?
a) Józef Poniatowski
b) Józef Bem
c) Józef Piłsudski

Pytanie nr 9
Gdy odzyskaliśmy niepodległość w 1918 r. od ostatniego, trzeciego rozbioru minęło:
a) 100 lat
b) 111 lat
c) 123 lat
d) 150 lat

Pytanie 10
Legiony Polskie brały udział w walkach I wojny światowej po stronie:
a) Francji i Anglii
b) Rosji i Serbii
c) Austro-Węgier i Niemiec

Pytanie 11
W którym mieście w 1918 roku utworzono Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej:
a) W Krakowie
b) W Warszawie
c) W Kościerzynie
d) W Lublinie

Pytanie 12
Czy Narodowe Święto Niepodległości jest dniem wolnym od pracy?
a) TAK
b) NIE

Pytanie 13
Kiedy wybuchła I Wojna Światowa?
a) 28.07.1914 r.
b) 27.07.1914 r.
c) 25.08.1917 r.
d) 12.09.1918 r.

Pytanie 14
Które państwo zaborcze zostało zaznaczone literą "A"?
a) Prusy
b) Austria
c) Carstwo Rosyjskie

Pytanie 15
Wybierz datę podpisania traktatu wersalskiego:
a) 28.06.1919
b) 22.05.1918
c) 30.06.1920

Pytanie 16
W którym podpunkcie Woodrowa Wilsona wspomniał o Polsce?
a) 6
b) 17
c) 19
d) brak poprawnej odpowiedzi

Pytanie 17
W którym roku do wojny przystępują Stany Zjednoczone:
a) 1916
b) 1917
c) 1918
d) 1944

Pytanie 18
Jak wielu polaków brało udział w  walkach podczas I wojny światowej?
a) mniej niż 300 tysięcy
b) ponad 800 tysięcy
c) ponad 3 miliony

Pytanie 19
Rozpoznaj godło polskie wprowadzone po odzyskaniu niepodległości

Pytanie 20
Kiedy Orlęta Lwowskie w listopadzie 1918 r. podjęły walkę o polskość Lwowa, udział ludności ukraińskiej wśród mieszkańców miasta oceniano na około 15%, a polskiej na około:
a) 30%
b) 45%
c) 55%
d) 75%

Pytanie 21
Wśród osób witających Józefa Piłsudskiego na dworcu w Warszawie w dniu 10.11.1918 nie było:
a) Zdzisława księcia Lubomirskiego
b) Adama Koca
c) Aleksandry Szczerbińskiej
d) Aleksandra Prystora

Pytanie 22
Jedyne państwo, które uznało rząd Jędrzeja Moraczewskiego to:
a) Rosja bolszewicka
b) Francja
c) Węgry
d) Niemcy

Pytanie 23
Po III powstaniu śląskim w 1921 roku, Bytom znalazł się następnie w granicach:
a) Polski
b) Niemiec

Pytanie 24
Na Marszałka Polski mianowano w 1923 roku wielkiego przyjaciela Polski, Marszałka Francji:
a) Charlesa de Gaulle'a
b) Ferdinanda Focha

Pytanie 25
Czy prawdą jest, że stolicą nowo utworzonego państwa polskiego w 1918 roku przez krótki czas było Wilno?
a) TAK
b) NIE

Pytanie 26
Wydaną po wybuchu I wojny światowej odezwę obiecującą odrodzenie i autonomię Polski w ramach państwa rosyjskiego podpisał:
a) car Mikołaj II
b) wielki książę Mikołaj
c) Włodzimierz Lenin

Pytanie 27
Czy gen. Władysław Sikorski był premierem w dwudziestoleciu międzywojennym?
a) TAK
b) NIE

Pytanie 28
Ignacy Jan Paderewski był premierem:
a) raz
b) dwa razy
c) trzy razy

Pytanie 29
Kiedy pierwszy raz w pełni uroczyście upamiętniono odzyskanie niepodległości:
a)14 listopada 1920.
b)15 listopada 1920
c)14 listopada 1919
d)13 listopada 1919

Pytanie 30
W latach 1919–1936 rocznice odzyskania niepodległości świętowano w Warszawie. Organizowano je zazwyczaj w [....] po 11 listopada.
a)pierwszą sobotę
b)pierwszą niedziele
c)drugą niedziele
d)pierwszy poniedziałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 3527 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget