Strona z portalu

  / Aktualności / Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Zdjęcie
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Przeprowadzenie promocji projektu „ Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia –Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny” zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiącymi Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WO 2014-2020. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Zaproszenie - tutaj
Załącznik nr 1 - tutaj
Załącznik nr 2 - tutaj
Załącznik nr 3 - tutaj

 

Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje o zmianie przedmiotu zamówienia

  1. Zmiana treści zamówienia – tutaj
  2. Formularz ofertowy - tutaj
  3. Wydłużenie terminu składania ofert – tutaj
  4. Pytania i odpowiedzi nr 1 – tutaj

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na przeprowadzenie promocji Projektu „Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny”

Ogłoszenie - tutaj

 

 

 

 

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 1114 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget