Strona z portalu

  / Aktualności / Otwarcie Dziennego Domu Pobytu Senior+
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Otwarcie Dziennego Domu Pobytu Senior+
Zdjęcie
26.02.2019 roku nastąpiło otwarcie Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Kościerzynie. Dom swoją siedzibę ma przy ul. 8 Marca 42. Ta długo wyczekiwana inwestycja, a w zasadzie realizacja społecznej oferty dla osób starszych, stanowi realizację założeń Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kościerzyna na lata 2014-2020.

Piętnastu seniorom skierowanym do Dziennego Domu Pobytu zapewnia się codziennie w godzinach od 8 do 16 szereg zajęć i aktywności. Tu seniorzy spotykają się z pielęgniarką, mają zajęcia kinezyterapii pod okiem fizjoterapeuty, ćwiczą swoje zdolności manualne wraz z terapeutą zajęciowym. Życie domu skupia się na różnych okolicznościach, świętach i społecznych inicjatywach. Dzienny Dom Pobytu stwarza seniorom możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego. W ramach realizacji programu rocznego seniorzy raz na kwartał będą uczestniczyć w wyjściu, bądź wyjeździe o charakterze kulturalnym. Planowany jest wyjazd do teatru, wyjście do kina, wyjazd do innego domu pobytu w celu integracji seniorów oraz nawiązania nowych znajomości.

Dom gwarantuje również posiłki. Seniorzy korzystają ze śniadań obiadów oraz przekąsek, czy deserów w porze popołudniowej.

W uroczystym otwarciu Dziennego Domu Pobytu udział wzięła Pani Poseł Małgorzata Zwiercan, która jest przewodniczącą parlamentarnej Komisji Polityki Senioralnej, Pan Dariusz Majorek Dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wśród gości znaleźli się też radny Sejmiku Wojewódzkiego, duszpasterz kościerskich seniorów oraz przedstawiciele wielu organizacji seniorskich z naszego miasta, m.in. przewodniczący Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, liderzy  kościerskich klubów seniora, radni elekci Rady Seniorów oraz wszyscy żywo zainteresowani polityką senioralną w naszym mieście.

Inicjatywa ta jest współfinansowana ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 Edycja 2018 Moduł I Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” . Całkowita wartość inwestycji wynosi 680.642,76 zł, z czego dofinansowanie z Programu Wieloletniego Senior +” to 300 000,00 zł, a pozostałą część tj. 380.642,76 zł stanowił wkład własny Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Strona: 1 
Zdjęcie: a2.jpg
Zdjęcie: a4.jpg
Zdjęcie: a5.jpg
Zdjęcie: a6.jpg
Zdjęcie: a7.jpg
Zdjęcie: a8.JPG
Zdjęcie: a9.jpg
Stronę odwiedzono 754 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget