Strona z portalu

  Archiwum / Wersja polska / Urząd / Inne / KOŚCIERSKIE ZABYTKI / Źródła dotacji na opieke nad zabytkami
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

Zgodnie z ustawą O Ochronie i opiece nad zabytkami opieka nad zabytkiem, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych spoczywa na jej właścicielu posiadającym tytuł prawny do zabytku.

Dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków możliwe jest pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych, które można podzielić następująco:

Zródła krajowe:

- programy oraz dotacje Ministra Kultury

- środki wojewódzkie w gestii wojewódzkiego konserwatora zabytków

- środki powiatowe

- środki gminne

- inne źródła

Źródła zagraniczne:

- źródła unijne w ramach funduszy strukturalnych

- źródła poza unijne – Mechanizm Norewski i Fundusz EOG

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 848 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget