Strona z portalu

  / Urząd / Otwarty konkurs ofert / Współpraca NGO 2020
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Burmistrz Miasta Kościerzyna rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Lista zadań dofinansowanych w ramach otwartego konkursu ofert - tutaj

 


 

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych
 
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie w 2020. Termin składania ofert: 17 grudnia 2019 rok.

Ogłoszenie - tutaj

Wzór oferty - tutaj

Wzór oświadczenia - rachunek bankowy - tutaj

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przyjęcia regulaminu oceny i wyboru ofert - tutaj

 


 
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw oceny ofert
 
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościerzyna w roku 2020.

Ogłoszenie - tutaj

 

Wyniki konsultacji programu z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Wyniki konsultacji - tutaj

 


 

Konsultacje społeczne – nie tylko dla organizacji pozarządowych!
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2020r. Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 10 października o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Sali im. L. Szopińskiego w Kościerzynie. Podczas spotkania omówimy założenia programowe.

Wszelki uwagi i sugestie do projektu Programu (do pobrania) można zgłaszać na specjalnym formularzu (do pobrania) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2019 roku
w formie:

- elektronicznej na adres: fundusze@koscierzyna.gda.pl

- listownej na adres: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 a, 83-400 Kościerzyna

- osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna w Wydziale Rozwoju i Promocji

Opinie i uwagi zgłaszane po terminie zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane.        

Zapraszamy serdecznie do czynnego udziału w konsultacjach oraz dedykowanym spotkaniu otwartym.

 

 

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 194 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget