Strona z portalu

  / Aktualności / Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2020 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2020 roku
Zdjęcie
Zapraszamy właścicieli budynków mieszkalnych lub gospodarczych stanowiących własność osób fizycznych lub wspólnot mieszkaniowych z wyłączeniem budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej do składania wniosków o dofinansowanie działań związanych z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kościerzyna.

Formularz wniosku  wraz załącznikami w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Gminy Miejskiej Kościerzyna, a w wersji papierowej, drukowanej w Biurze Obsługi Mieszkańca oraz w Wydziale Rozwoju  i Promocji Urzędu Miasta Kościerzyna. Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Jednak aby zostały zakwalifikowane do realizacji w bieżącym roku kalendarzowym tj. 2020 r. należy złożyć jeszcze przed terminem naboru ogłoszonym przez WFOŚiGW w Gdańsku. Termin ten nie został jeszcze ogłoszony, lecz zwyczajowo jest to miesiąc maj danego roku. Tak więc zapraszamy do składania wniosków.

 

Do pobrania:
1. Wniosek o dofinansowanie demontażu materiałów zawierających azbest - tutaj
2. Informacja o wyrobach zawierających azbest - tutaj
3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - tutaj


Strona: 1 
Stronę odwiedzono 1305 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget