Strona z portalu

  / Aktualności / Reorganizacja pracy w Urzędzie Miasta Kościerzyna
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Reorganizacja pracy w Urzędzie Miasta Kościerzyna
Zdjęcie
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14 marca 2020 roku. Na podstawie §8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020, poz. 433) Burmistrz Miasta Kościerzyna wprowadza reorganizację pracy w Urzędzie Miasta Kościerzyna.

Co do zasady urząd od dnia 16 marca będzie nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy. Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie. Działa poczta elektroniczna oraz będzie odbierana poczta tradycyjna. Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany (www.obywatel.gov.pl). Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

Szczegóły w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

 

B U R M I S T R Z
M i a s t a   K o ś c i e r z y n a
M i c h a ł    M a j e w s k i


 Załącznik
do Ogłoszenia Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 14 marca 2020 roku

DOWODY OSOBISTE

  • wnioski o wydanie dowodu osobistego należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu nr: /or2857uvgs/skrytka

Dodatkowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty

  • dowód osobisty będzie można odebrać w Urzędzie Miasta Kościerzyna w każdy wtorek i piątek w godz. 16.00 - 18.00
  • informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: 58 680 23 64

ZAMELDOWANIE/WYMELDOWANIE

  • wszystkie wnioski dotyczące stałego lub czasowego zameldowania lub wymeldowania przesyłać należy wyłącznie drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu nr: /or2857uvgs/skrytka
  • informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: 58 680 23 64

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - CEIDG

  • wszystkie wnioski o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej należy składać drogą elektroniczną korzystając z informacji zawartych na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
  • informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: 58 680 23 77

REJESTRACJA URODZEŃ I ZGONÓW

  • zgłoszenie urodzenia należy dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kościerzynie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – tel. 58 680 23 50 lub drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu nr: /or2857uvgs/skrytka poprzez https://www.gov.pl/web/gov/zglos-urodzenie-dziecka
  • zgłoszenie zgonu należy dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kościerzynie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – tel. 58 680 23 50 zgodnie z informacjami zawartymi w serwisie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zgon 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 1966 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget