Strona z portalu

  / Aktualności / Powstają nowe zbiorniki retencyjne
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Powstają nowe zbiorniki retencyjne
Zdjęcie
Trwają prace przy realizacji Etapu III: Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na Os. Za Torami w ramach projektu pn. "Ochrona przez powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna”. W ramach inwestycji zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa grawitacyjna o długości ok. 4,8 km i kanalizacja tłoczna o dł. ok. 0,5 km, dwa zbiorniki retencyjne szczelne o objętości 1600 m3 wraz z przepompowniami wód deszczowych oraz jeden zbiornik retencyjny infiltracyjny o objętości 5000 m3. Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej drogi zostaną utwardzone kruszywem. Zbiorniki mają zapobiec zalewaniu miasta w czasie gwałtownych opadów deszczu, a zgromadzona w nich woda może służyć m.in. do mycia ulic.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 - Środowisko, Działanie 11.1 - Ograniczanie zagrożeń naturalnych.

Strona: 1 
Zdjęcie: A1.JPG
Zdjęcie: a2.JPG
Zdjęcie: a3.JPG
Zdjęcie: a4.JPG
Stronę odwiedzono 675 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget