Strona z portalu

  / Spółki / Kościerskie TBS
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o

Idea utworzenia w Polsce Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i Towarzystw Budownictwa Społecznego, które budowałyby mieszkania czynszowe (na wynajem) powstała 1995 roku na wzór francuskiej organizacji HLM. Ze środków budżetowych Państwa utworzono Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, a jedynym dysponentem tych środków ustanowiono Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

W dniu 26 października 1995 roku Sejm uchwalił Ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133 poz. 654 wraz z późniejszymi zmianami), która dała formalne podstawy do działania Towarzystw Budownictwa Społecznego.

Rada Miasta Kościerzyny uchwałą Nr XXXIX/265/97 z dnia 29.XII.1997 r. powołała Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Jedynym udziałowcem Spółki jest Miasto Kościerzyna

Akt założycielski Spółki (akt notarialny -repertorium A nr 4273/1998 z dnia 23.09. 1998r.) został zatwierdzony dnia 16.X.1998r. decyzją nr 137 Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

W dniu 03.II.1999 r. Kościerskie TBS Spółka z o.o. zostało wpisane do Rejestru Handlowego w Sądzie Rejonowym w Gdańsku w dziale B pod numerem 13514.

Uchwałą Rady Miasta Nr XXV/207/2000 z 13.VIII.'00 r. z dniem 01.I.2001 r. dokonano likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kościerzynie. Na mocy umów 03/DI/2001 i 02/DI/2001 z dnia 01.I.2001 r. Kościerskie TBS Sp. z o.o. przejęło w zarządzanie 106 budynków mieszkalnych, zarządzanych wcześniej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kościerzynie.

Od dnia 01.I.2001 r. Prezesem Zarządu został mgr inż. Krzysztof Knut .

Nasze dane:

NIP  591-14-79-814

Regon 191736968

Kapitał zakładowy:  1 597 600,00 zł

Ilość udziałów: 15 976

Wpisana w rejestrze:

Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego

KRS: 0000004041Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

ul. Świętojańska 5d
83-400 Kościerzyna

tel. 58 686 32 13
      58 686 38 20
fax 58 686 32 13

 Biura Spółki są czynne:

Poniedziałek               8.30-16.30
Od wtorku do Piątku    7.30-15.30

Od 2016 r. Kościerskie TBS sp. z o.o. nie prowadzi KASY
 

Wpłaty bez prowizji przyjmuje Bank Spółdzielczy przy ul. Świętojańskiej 1.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.


Strona: 1 
Stronę odwiedzono 9349 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget