Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Lista artykułów
2013-09-09 15:31:06
29 sierpnia odbyło się drugie spotkanie Zespołu Monitorującego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2013-2020.
2013-04-16 13:54:08
W dniu 11 kwietnia br. odbyło się pierwsze spotkanie związane z monitoringiem Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2013-2020, przyjętego w grudniu ubr. stosowną uchwałą Rady Miasta Kościerzyna. Monitoring Programu, jest dalszym etapem współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Fundacją Demokracji Lokalnej, realizującej projekt „Decydujmy Razem.
2013-01-03 07:59:59
19 grudnia 2012 r. Rada Miasta Kościerzyna uchwaliła partycypacyjnie opracowany Program Rozwoju Przedsiębiorczości dla Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2013-2020 w ramach realizacji "Decydujmy razem". Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu trwały do 7 grudnia 2012 roku.
2012-11-23 08:12:59
W dniu 21 listopada 2012 r. w sali konferencyjnej przy Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego odbyło się spotkanie otwarte zorganizowane w ramach konsultacji społecznych projektu dokumentu „Program Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miejskiej Kościerzyna”. Spotkane było skierowane do szerokiego grona osób zainteresowanych, dlatego wzięli w nim udział nie tylko przedsiębiorcy, ale i lokalne organizacje pozarządowe, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz lokalnych.
2012-11-13 13:50:53
Jeżeli chcą Państwo mieć rzeczywisty wpływ na rozwój przedsiębiorczości w Kościerzynie zapraszamy do konsultacji „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w Gminie Miejskiej Kościerzyna na lata 2013-2020”, będącego dokumentem wyznaczającym kierunki, które w przyszłości powinny stać się podstawą rozwoju gospodarczego Kościerzyny. Konsultacje prowadzone będą w okresie od 13 listopada do 7 grudnia 2012r. w formie przyjmowania opinii, uwag i propozycji na piśmie lub drogą mailową dotyczących treści projektu dokumentu.
2012-09-19 14:44:51
Jeżeli chcą Państwo mieć rzeczywisty wpływ na rozwój przedsiębiorczości w Kościerzynie zapraszamy do wspólnego opracowywania „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w Gminie Miejskiej Kościerzyna”. Każdy mieszkaniec może kreować przyszłość naszego miasta zostając członkiem Zespołu przygotowującego Program.
2012-06-08 04:00:32
W dniu 17 kwietnia 2012 r. w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego, odbyło się drugie spotkanie warsztatowe zespołu opracowującego „Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Kościerzynie”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorców, mieszkańców, jednostek otoczenia biznesu oraz kościerskich samorządów. W toku prac omówiono wypracowaną na poprzednim spotkaniu analizę SWOT (mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia) oraz sporządzono listę problemów ograniczających rozwój przedsiębiorczości. Prace warsztatowe odbywały się w trzech podzespołach problemowych.
2012-06-08 03:55:20
12 marca 2012 r., w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego, odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe zespołu opracowującego „Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Kościerzynie”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorców, mieszkańców, jednostek otoczenia biznesu oraz kościerskich samorządów.
2012-06-08 03:31:32
1
Stronę odwiedzono 10388 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget