Strona z portalu

  / Urząd / Decydujmy razem / O projekcie…
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
O projekcie…

"Decydujmy razem" to projekt pilotażowy, propozycja wspólna dla władz samorządowych i społeczności lokalnych. 

Gmina Miejska Kościerzyna jako jedna z 4 w województwie pomorskim bierze udział w projekcie pt. „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych
w kreowaniu wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

„Decydujmy razem” jest odpowiedzią na problemy związane z koniecznością zwiększania skuteczności funkcjonowania administracji publicznej w zakresie kreowania i realizacji swojej polityki. Projekt realizowany jest od 2010 roku w 108 gminach i powiatach z terenu całej Polski. Zakrojony na szeroką skalę, jest zarazem elitarny. Uczestnicy – przedstawiciele społeczności lokalnych oraz samorządów – stanowią awangardę procesu przemian społeczno-politycznych, trwale zmieniających polski krajobraz. Projekt wprowadza nową jakość w relacje między obywatelami i ich organizacjami, a władzami przedstawicielskimi i administracją lokalną, dlatego udział w projekcie stanowi niewątpliwe źródło prestiżu dla samorządów.

Ten pilotażowy projekt ma na celu upowszechnianie, budowanie i testowanie mechanizmów partycypacji publicznej, czyli angażowania obywateli w życie publiczne. Projekt zakłada, że mieszkańcy mają brać czynny udział w kreowaniu i wdrażaniu polityki lokalnej w jednym z obszarów: przedsiębiorczości, zatrudnienia, integracji społecznej i zrównoważonego rozwoju. Kościerzyna wybrała „Przedsiębiorczość”, ze względu na wagę, jaką ta dziedzina stanowi w rozwoju i przyszłości miasta.

Zgodnie z założeniami projektu miasto powoła Zespół Partycypacyjny liczący ok. 25 osób - przedstawicieli różnych środowisk.

W Zespole może się znaleźć każdy mieszkaniec Kościerzyny zainteresowany tematyką przedsiębiorczości. Członkowie zespołu wezmą udział w 5 warsztatach (1 spotkanie w miesiącu) na których wspólnie opracują „Program rozwoju przedsiębiorczości” dla naszego miasta. Program opracowywany będzie do listopada 2012 r. i następnie przedstawiony Radzie Miasta. Po uchwaleniu Programu przez Radę Miasta wejdzie on w fazę realizacji
i monitorowania efektów, które poznamy w 2014 roku.

Najważniejsza w projekcie „Decydujmy Razem” jest współpraca samorządu z mieszkańcami i wspólna praca nad dokumentem.

Więcej informacji na temat pracy zespołu udziela Oliwia Szlagowska – animator społeczny, Urząd Miasta w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9 a, pokój nr 36, telefon: 58 680 23 39.

Zobacz:
W dniu 12 marca 2012 r., w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego, odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe zespołu opracowującego „Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Kościerzynie”. - więcej

W dniu 17 kwietnia 2012 r. w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego, odbyło się drugie spotkanie - więcejStrona: 1 
Stronę odwiedzono 8913 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget