Strona z portalu

  / Urząd / Decydujmy razem / Decydujmy Razem o Kościerzynie
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Decydujmy Razem o Kościerzynie
12 marca 2012 r., w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego, odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe zespołu opracowującego „Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Kościerzynie”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorców, mieszkańców, jednostek otoczenia biznesu oraz kościerskich samorządów.

W toku prac omówiono założenia oraz strukturę przyszłego programu, analizowano potencjał miasta Kościerzyna jako zasobu będącego motorem rozwoju przedsiębiorczości. Ostatnim punktem spotkania była praca warsztatowa w grupach roboczych nad „Analizą SWOT” (mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia). Następne spotkanie wyznaczono na 17 kwietnia 2012 r. na godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w dalsze prace nad Programem Rozwoju Przedsiębiorczości w Kościerzynie.

 

Strona: 1 
Zdjęcie: 1.jpg
Zdjęcie: 2.jpg
Zdjęcie: 3.jpg
Zdjęcie: 4.jpg
Stronę odwiedzono 8773 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget