Strona z portalu

  / Urząd / Decydujmy razem / Decydujmy Razem o Kościerzynie - kolejne spotkanie
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Decydujmy Razem o Kościerzynie - kolejne spotkanie
W dniu 17 kwietnia 2012 r. w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego, odbyło się drugie spotkanie warsztatowe zespołu opracowującego „Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Kościerzynie”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorców, mieszkańców, jednostek otoczenia biznesu oraz kościerskich samorządów. W toku prac omówiono wypracowaną na poprzednim spotkaniu analizę SWOT (mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia) oraz sporządzono listę problemów ograniczających rozwój przedsiębiorczości. Prace warsztatowe odbywały się w trzech podzespołach problemowych.

Ostatnim punktem spotkania było przeanalizowanie treści ankiet skierowanych do mieszkańców i przedsiębiorców, które posłużą do lepszego wyłonienia problemów mających wpływ na bariery związane z przedsiębiorczością. Następne spotkanie wyznaczono na 31 maja 2012 r. na godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się
w dalsze prace nad Programem Rozwoju Przedsiębiorczości w Kościerzynie.

Ponadto prosimy mieszkańców Kościerzyny o wypełnienie ankiet (załączonych poniżej)
i odesłanie ich do dnia 20.05.2012 r. na adres: o.szlagowska@koscierzyna.gda.pl, bądź dostarczenie do siedziby Urzędu Miasta Kościerzyna pok.36.

Pozwoli nam to dokonać diagnozy i ocenić rzeczywiste warunki do rozwoju przedsiębiorczości w Kościerzynie.

Pobierz ankiety:
Ankieta dla osób niepracujących
Ankieta dla przedsiębiorców
Ankieta oceniająca klimat rozwoju i wspierania przedsiębiorczości

Strona: 1 
Zdjęcie: 2.jpg
Zdjęcie: 3.jpg
Zdjęcie: 4.jpg
Zdjęcie: 5.jpg
Zdjęcie: 6.jpg
Zdjęcie: 7.jpg
Zdjęcie: 8.jpg
Stronę odwiedzono 8543 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget