Strona z portalu

  / Urząd / Projekty Unijne i inne / Regionalny Program Operacyjny dla Województwa... / Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w pigułce

Projekt p.t. „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku
i Kartuzach”

Kalendarium Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości:

 • 28.11.2008r.–Gmina Miejska Kościerzyna złożyła wnioseko dofinansowanie projektu pt. „Centrum Wspierania Biznesu w Kościerzynie – motorem innowacyjnego rozwoju regionu”. Z uwagi jednak na nie spełnienie warunków oceny wykonalności, dofinansowanie nie zostało przyznane.
 • 16.12.2009r.– Rada Miasta Kościerzyna podjęła uchwałęw sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kościerzyna do wspólnej realizacji projektu pn. „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości”.
 • 15.01.2010r.– Gmina Miejska Kościerzyna, Gmina Bytów i Gmina Kartuzy zawarły Porozumienie na rzecz partnerstwa dotyczącego wspólnej realizacji projektu pn.„Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości”.
 • 30.08.2011r.– wizyta studyjna przedstawicieli samorządów Kościerzyny, Kartuz i Bytowa w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni, Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym oraz w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie.
 • 01.12.2011r. – zawarto umowęna sporządzenie„Studium Wykonalności” projektu.
 • 05.12.2011r. – zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji/przebudowy budynku biurowego przy ul. Przemysłowej 3
  w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na uruchomienie Kościerskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
 • 25.01.2012r.– Rada Miasta Kościerzyna podjęła uchwałęw sprawie wspólnej realizacji projektu pt.„Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”.
 • 02.02.2012r.– Gmina Miejska Kościerzyna, Gmina Bytów, Gmina Miasto Lębork, Powiat Kartuski i Gmina Kartuzy zawarły Porozumienie w sprawie utworzenia partnerstwa dotyczącego wspólnej realizacji projektu pn. „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”.Liderem projektu została Gmina Miejska Kościerzyna, natomiast samorządy Bytowa, Lęborka i Powiat Kartuski zostałyPartnerami projektu.
 • 02.02.2012r. – zawarto umowę na sporządzenie projektu wykonawczego wnętrz pomieszczeń i wyposażenia Inkubatorów Przedsiębiorczości zlokalizowanych w Bytowie, Kościerzynie i Lęborku.
 • 29.02.2012r.– Gmina Miejska Kościerzyna w imieniu własnym i Partnerów złożyła w Agencji Rozwoju Pomorza S.A. wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Kaszubski  Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”, w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP, Działanie 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, Poddziałanie 1.5.1. „Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
 • 18.05.2012r. – wniosek o dofinansowanie projektu został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i skierowany do kolejnego etapu oceny – wykonalności i strategicznej.
 • 26.07.2012r.– spotkanie wyjazdowe Zespołu Kierownika Projektu „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości…”, w Inkubatorze „Starter” w Gdańsku oraz
  w Pomorskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości w Gdyni.
 • 09.08.2012r. –spotkanie wyjazdowe Zespołu Kierownika Projektu
  w Inkubatorach w Debrznie, Cierzniach i Chojnicach.
 • 13.08.2012r.– wniosek uzyskał pozytywną ocenę wykonalności dokonaną przez Członków Zespołu Ekspertów i został przekazany do oceny strategicznej.
 • 24.08.2012r.– wniosek o dofinansowanie projektu „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości…” uzyskał pozytywną ocenę strategicznąGrupy Strategicznej i został przekazany pod obrady Zarządu Województwa Pomorskiego z rekomendowaną kwotą dofinansowania12 020 901 PLN.
 • 30.08.2012r.– Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę o wyborze projektu pt.„Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnychprzedsiębiorstw Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” do dofinansowania w pełnej, wnioskowanej kwocie 12 020901 PLN.
 • 05.09.2012r.– wyjazdowe, studyjne spotkanie Zespołu Kierownika Projektu
  w Inkubatorach Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim, Cierzniach
  i Chojnicach. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządów Powiatu Kościerskiego i Kartuskiego.
 • 18.12.2012r. – w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku zawarto Umowę na dofinansowanie projektu.

Finansowanie projektu w PLN:

Wyszczególnienie

Ogółem wartość projektu

Gmina Bytów

Gmina Miejska Kościerzyna

Gmina Miasto Lębork

Powiat Kartuski

Wartość projektu

16.501.787,50

3.072.693,30

7.259.807,40

2.807.426,23

3.361.860,57

Dofinansowanie z UE

9.634.709,01

1.865.066,31

4.432.297,78

1.291.705,18

2.051.749,60

Wkład własny

 

6.867.078,49

1.207.626,99

2.827.509,62

1.515.721,05

1.310.110,97

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa:     1 Rozwój i innowacje w MŚP

Działanie:                1.5 Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych 

Poddziałanie:          1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych

Lokalizacja Kaszubskich Inkubatorów Przedsiębiorczości:

 • Bytów – budynek po byłej szkole podstawowej przy ul. Podzamcze 34
 • Kościerzyna – budynek przy ul. Przemysłowej 3
 • Lębork – trzecie piętro budynku przy ul. Krzywoustego 55/45
 • Kartuzy – teren Kartuskiego Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Mściwoja II.

FunkcjeInkubatorów Przedsiębiorczości:

W każdym Inkubatorze Przedsiębiorczości znajdą się pomieszczenia
o następujących funkcjach:

 • pomieszczenia do prowadzenia działalności gospodarczej z nowoczesnym wyposażeniem,
  po preferencyjnych stawkach  w tym dla osób niepełnosprawnych,
 • wirtualne biuro (e-sekretariat),
 • biura z elastycznym czasem wynajmu (coworking),
 • sale szkoleniowe i konferencyjne,
 • pomieszczenia na spotkania biznesowe,
 • strefy edukacji przedsiębiorczości, nauk matematyczno-przyrodniczych,  pobudzających pasję odkrywania i zdobywania wiedzy.

Pomieszczenia dla firm inkubowanych będą wyposażone w meble biurowe, komputery, zapewniony będzie dostępem do szerokopasmowego internetu.

Inkubatory będą także prowadzić:

 • doradztwo specjalistyczne
 • szkolenia
 • mentoring (wsparcie doświadczonego przedsiębiorcy)
 • networking (wsparcie w nawiązywaniu kontaktów biznesowych)
 • usługi prawne

Budynki zaprojektowano w technologii energooszczędnej co zdecydowanie obniży koszty ich przyszłej eksploatacji.

Działania bieżące:

 • 25.09.2012r. – przesłano do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.
 • 18.12.2012r. – w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku zawarto Umowę na dofinansowanie projektu.
 • 11.01.2013r. – konferencja inaugurująca realizację Projektu.
 • 19.06.2015 - zakończenie rzeczowe inwestycji

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 9228 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget